Idention resepti – 5 askelta menestyvään yrityskulttuuriin

Identio täyttää marraskuussa 2024 kuusi vuotta. IT-alan markkinatilanteessa on nähty yrityksemme olemassaolon aikana hyvin erilaisia tilanteita. Näköpiirissä on ollut kovaa kysyntää ja toisaalta pandemian ja hyökkäyssodan mukanaan tuomia vaikutuksia. Muuttuvassa ja välillä hyvinkin haastavassa ympäristössä on kysytty pitkäjänteisyyttä ja uskoa omaan tekemiseen. Menestys vaatii kuitenkin uskomisen ja laadukkaan asiakastyön tekemisen lisäksi paljon muutakin, kuten fiksuja toimintatapoja ja jatkuvaa kulttuurin kehitystä.

Mitkä päätökset ovat tukeneet Idention vakaata kasvua? Olen saanut nähdä yrityksen kasvun viidestä hengestä yli 30 henkilöön. Tämä teksti on omiin kokemuksiini pohjautuva resepti tähänastisen menestyksen keskeisistä tekijöistä.

1. Rakenna perustukset huolellisesti

Idention perustajat olivat nähneet konsultointibisneksen eri puolet ennen yrittäjiksi ryhtymistään. Identio sai alkunsa saatesanoilla ”haluamme tuoda eri yritysten parhaat puolet omaan yritykseemme”. Kunnianhimoinen tavoite yrityksen rakentamiselle asetettiin siinä hetkessä.

Identio sai heti matkan alkuvaiheessa pitkäaikaisen kumppanin, jonka myötä rahan virtaaminen kassaan oli hetkeksi taattu. Se mahdollisti ensimmäisten rekrytointien tekemisen. Ehkä hieman epätavallista oli se, että viidestä ensimmäisestä identiolaisesta kolme oli laskuttavia rooleja ja kaksi muuta työskentelivät myynnin ja markkinoinnin parissa. Tämän kautta saimme Idention näkyviin esimerkiksi somessa heti alusta alkaen.

Olemme kasvattaneet yritystä vain tulorahoituksella. Se tarkoittaa, että emme ole ottaneet lainaa kasvun rahoittamiseksi ja olemme aina pitäneet huolta siitä, että kassassa on rahaa. Vakaa taloudellinen tilanne on kantanut myös vaikeampien aikojen yli eikä laiva ole keinunut liikaa, vaikka kaikki ei ole aina mennyt suunnitelmien mukaan.

2. Palkkaa osaavia ihmisiä – myös muihin kuin laskuttaviin rooleihin

Ei ole myytti, että ohjelmistokehittäjistä saa käydä kovaa kilpailua. Idention perustajat halusivat luoda merkityksellisen työpaikan, jossa työntekijät voisivat kokea, että heidän panoksensa on arvokas. On myös bisneksen näkökulmasta tärkeää, että osaajat haluavat pysyä yrityksessä. Pysyvyyttä olemme vahvistaneet mm. omistajuuden kautta. Kaikilla Idention vakituisilla työntekijöillä on mahdollisuus lähteä yrityksen osakkaaksi, jolloin yrityksen menestyksestä pääsee hyötymään konkreettisesti. Meille omistajuus tarkoittaa myös sitä, että seisomme tekemämme työmme takana ja sitoudumme auttamaan asiakkaitamme parhaan osaamisemme mukaan.

Jokaisella osakkaalla on oikeus neljä kertaa vuodessa maksettaviin bonuksiin. Kesällä 2022 yrityksen johto kehitti bonusmallia siten, että se suosii aiempaa enemmän myös pienempiä osuuksia omistavia työntekijöitä.

Kun ohjelmistokehittäjiä eli laskuttavia työntekijöitä on riittävästi, on jossain vaiheessa uskallettava palkata myös muita rooleja. Idention markkinointitiimissä työskentelee tekstin kirjoitushetkellä kaksi täysipäiväistä tekijää. Myös People & Culture Managerin palkkaaminen tammikuussa 2023 oli merkityksellinen askel, joka on vienyt toimintaamme ammattimaisempaan suuntaan ja mahdollistanut entistä tehokkaamman yrityskulttuurin kehittämisen.

3. Tee hyvinvoinnista ja yhdessä tekemisestä kulttuurin kulmakivi

Ilman hyvinvoivia työntekijöitä ei ole menestyvää yritystä. Näin linjasi Idention perustajakaksikko vuonna 2018 ja tästä olemme pitäneet kiinni. Hyvinvointi rakentuu monista asioista ja siihen vaikuttavat keskeisesti mm. johtaminen ja erilaiset toimintatavat. Hyvät työsuhde-edut ovat myös tärkeitä, mutta ne eivät yksinään riitä. Teemme viikottain töitä mm. yrityskulttuurin ja hyvinvoinnin kehittämiseksi ja tähän työhön voi osallistua kuka tahansa Idention henkilöstöstä.

Johto on myös linjannut, että joitakin tapauskohtaisia poikkeuksia lukuunottamatta illat ovat muuta kuin työskentelyä varten. Keneltäkään ei siis odoteta työntekoa toimistoaikojen ulkopuolella. Toki oman työnsä saa järjestää haluamallaan (ja asiakkaan kanssa sovitulla) tavalla, mutta työ ja vapaa-aika on syytä erottaa toisistaan. Jos työntekijät kuitenkin haluavat järjestää yhteisiä, koko henkilöstölle avoimia, aktiviteetteja tai afterworkeja työpäivän jälkeen, antaa yritys tukensa kustantamalla hauskanpidon.

Kysyin identiolaisilta, miksi olemme menestyneet yksilöinä ja yhdessä. Esiin nousi kantava ajatus, josta monet olivat samaa mieltä. Se liittyy vahvasti yhdessä tekemiseen.

”Menestykseemme vaikuttaa omistautuminen ja työkavereiden tuki. Painimme välillä vaikeiden ja stressaavien haasteiden kanssa. Jos joku meistä tarvitsee tukea, sitä on aina saatavilla muilta Idention työntekijöiltä. Tuki voi tarkoittaa vaikeiden asioiden pallottelua yhdessä tai joskus jopa sitä, että projektiin saadaan hetkellisesti lisäkäsiä.”

4. Vaali läpinäkyvää kulttuuria, jossa työntekijöihin luotetaan

Läpinäkyvyys mainitaan usein yrityskulttuurista puhuttaessa, mutta sen toteutuminen voi olla oma tarinansa. Voisimme varmasti tehdä itsekin asioita vielä paremmin, mutta läpinäkyvyys ohjaa monia toimintatapojamme.

Slack-kanavamme ovat kaikille avoimia ja kannustamme siihen, että keskusteluja käytäisiin mahdollisimman paljon julkisilla kanavilla. Lisäksi järjestämme viikottain lyhyen kaikille avoimen kokouksen, jossa käydään läpi kuulumisia yritystoiminnan eri osa-alueilta. Kokouksista tehdään myös muistiot, jotka jaetaan kaikille luettavaksi. Yksi omasta mielestäni keskeisin läpinäkyvyyttä kuvaava asia on se, että kuka tahansa työntekijä voi tarkistaa kuukausitasolla yrityksen tulot, menot ja pankkitilin saldon.

Olemme myös aina pitäneet kiinni siitä, että Identiolla luottamusta ei tarvitse ansaita. Matala hierarkia ja luottamus kiteytyvät myös päätöksentekomallissamme. Prosessin avulla jokainen voi tehdä yritykseen liittyviä päätöksiä.

5. Luo mahdollisuuksia kehittyä ja ole avoin muutokselle

Olen kuullut sanottavan, että mikään ei ole yhtä varmaa kuin muutos. Yksi Idention historian jännittävimmistä ja käänteentekevimmistä päätöksistä oli englannin kielen ottaminen sisäiseksi työkieleksi vuonna 2021. Näin isoon muutokseen liittyy varmasti myös haasteita, mutta omasta mielestäni se oli jälkikäteen katsottuna erittäin hyvä ratkaisu. Se on tuonut Identiolle vahvaa osaamista, kaivattua diversiteettiä sekä upeita ihmisiä.

IT-alalla, kuten monella muullakin alalla, muutos ja kehitys ovat väistämättömiä. Kun kysyimme ohjelmistokehittäjiltämme, mitä he kaipaavat työnantajaltaan, tärkeimmäksi asiaksi nousi mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Sen myötä kehitimme työntekijälähtöisesti konseptin, joka mahdollistaa opiskelun työajalla. Vaikka itse työ pitää joskus kiireisenä, on tärkeää tietää, että myös oman osaamisen kehittämiselle on varattu aikaa ja siihen on jokaisella mahdollisuus. Tämän myötä varmistamme myös sen, että voimme palvella asiakkaitamme jatkuvasti paremmin.

Menestyvän kulttuurin luominen ei kuulosta paperilla ydinfysiikalta. Se vaatii ripauksen nöyryyttä ja halua tehdä asioita entistä paremmin. Se on tehtävä kaikkia kuunnellen ja ihmisiä osallistaen. Ihmiset ovat kuitenkin tärkeintä, mitä meillä on.


Haluatko lukea lisää kulttuuristamme?
Tutustu siihen, miksi Identio on 100 % tekijöidensä omistama tai lue lisää askeleistamme kohti läpinäkyvämpää yrityskulttuuria.

Kirjoittaja

Erika Bergström

Copywriter

Kategoria

Ihmiset & Kulttuuri


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Scroll to Top