Idention 5 askelta kohti läpinäkyvämpää yrityskulttuuria

Graafinen kuvitus, jossa läpinäkyvät kuvakkeet hahmottavat läpinäkyvää yrityskulttuuria.

Läpinäkyvä yrityskulttuuri vaatii aktiivista työtä. Kun suuri osa kommunikoinnista on kirjoitettua, kasvavat myös riskit väärinymmärryksiin. Sisäinen viestintä ja läpinäkyvyys ovat jossain määrin toistensa parhaat kaverukset, mutta myös erilaisten prosessien ja toimintatapojen kautta läpinäkyvyyteen voidaan vaikuttaa.

Identio on kasvanut melko nopeasti kuluneen parin vuoden aikana. Läpinäkyvyys on ollut keskeinen teema, johon olemme aktiivisesti kiinnittäneet huomiota ja jota olemme pyrkineet kehittämään. Haluamme rakentaa menestyvän IT-talon ja yksi keskeinen keino on luottamuksen rakentaminen läpinäkyvyyden kautta. Valmiiksi tuskin voi tällä saralla koskaan tulla ja kehitettävää löytyy aina. Kyky oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun sekä halu kehittyä vievät kuitenkin jo pitkälle.

Seuraavaksi esittelen viisi tapaa, joiden avulla olemme pyrkineet rakentamaan läpinäkyvämpää työpaikkaa.

1

Yrityksen taloustiedot kaikkien saatavilla

Meillä on koko historiamme ajalta taulukko, josta kuka tahansa identiolainen voi käydä tarkistamassa kuukausi- ja vuositasolla yrityksen taloudelliset tiedot. Taulukko kattaa mm. tulot ja menot eriteltyinä, tuloksen ja pankkitilin tilanteen. Lisäksi tulot ja menot muodostavat kaavion, josta niiden suhdetta on helppo seurata.

Talouslukujen läpinäkyvyys antaa mahdollisuuden seurata taloudellisen tilanteen kehitystä ja luvuista on apua myös päätöksenteon tukena yritystoiminnan eri osa-alueilla. Taloustilannetta on helppo seurata myös kuukausittain sisäisillä kanavilla jaettavasta tiivistelmästä, joka kattaa kyseisen kuukauden keskeiset numerot.

2

Avoin viestintä, tiedon jakaminen ja Slack-kanavat

Sisäisessä viestinnässämme on erityisesti kaksi kulmakiveä: avoin Slack-kommunikaatio sekä viikon välein toistuva Information Sharing -kokous, jossa jaetaan tietoa, uutisia ja ajankohtaisia asioita sekä menneitä ja tulevia tapahtumia.

Yleinen käytäntömme on, että Slackissa kaikki keskustelut käydään julkisilla kanavilla. Se luo avoimuutta ja antaa jokaiselle mahdollisuuden seurata keskusteluja oman kiinnostuksensa mukaan. Viikottainen Information Sharing sen sijaan kerää yhteen tärkeimmät uutiset yritystoiminnan eri osa-alueilta. Näitä ovat mm. ihmiset ja kulttuuri, myynti, rekrytointi ja markkinointi. Kokous on kaikille avoin ja lisäksi sen sisällöstä koostetaan muistiinpanot koko tiimin luettavaksi.

3

Laaja intra ja vapaa pääsy dokumentteihin

Epäselvä ja vaikeakäyttöinen intra tuntuu olevan yleinen vitsaus. Olemme yhdessä rakentaneet Notioniin toimivan sisäisen tietopankin, jonka sisältöjen tuotantoon on osallistunut niin myynti, markkinointi kuin ohjelmistokehittäjätkin. Hämmästelen välillä itsekin, kuinka hyvin löydän sieltä tarvitsemani! Notionin sisältöjä päivitetään jatkuvasti, kun puutteita tai uusia tarpeita ilmenee.

Myös mahdolliset Driven puolelta löytyvät dokumentit ovat kaikkien nähtävillä avoimissa kansioissa. Tiedostoja pyritään kuitenkin keskittämään yhteen paikkaan.

4

Urakehityksen keskustelut työkavereiden kanssa ja avoin palkkataulukko

Miten edistää palkka-avoimuutta ja tehdä palkkauksista tasa-arvoisempia? Palkkakeskustelut tuntuvat usein haastavilta ja olemme halunneet madaltaa kynnystä keskustella palkoista. Avoimen palkkataulukkomme käyttö on tietysti vapaaehtoista, mutta suurin osa identiolaisista on kirjannut palkkansa ja palkkakehityksensä näkyviin myös työkavereille.

Lanseerasimme myös uuden kehittymiskeskustelumallin, jossa päätökset palkoista eivät ole vain yhden henkilön vastuulla, vaan keskustelut käydään puolivuosittain vaihtuvien työkavereiden kanssa. Näin opimme ymmärtämään toistemme työtä entistä paremmin ja läpinäkyvyys lisääntyy. Mallia kehitetään jokaisella keskustelukierroksella vastaamaan paremmin tarpeitamme. Saimme kuitenkin hyvää näkemystä siitä, miten tällainen malli toimii ja miten asioita kannattaa edistää.

5

Päätöksentekomalli

Miten Identiossa tehdään päätöksiä? Kuka päättää ja mistä asioista? Millä perusteella ja miksi?

Kasvavassa yrityksessä myös tällaisia asioita on pohdittava. Käytämme omaa päätöksentekomalliamme, joka sisältää ajatuksen siitä, että kuka tahansa voi tehdä päätöksiä. Ennen päätöksentekoa kysytään neuvoa ihmisiltä, joihin päätös vaikuttaa sekä ihmisiltä, joilla on osaamista kyseistä päätöstä koskevalta osa-alueelta. Päätöksenteko ei ole prosessista huolimatta ole vielä täysin aukotonta, mutta kehitämme mallia kohdatessamme uusia kysymyksiä tai haasteita.


Meille on tärkeää olla läpinäkyviä myös ulospäin. Siksi halusin avata sisäisiä toimenpiteitämme myös täällä blogin puolella. Jatkamme työskentelyä läpinäkyvämmän IT-talon ja yrityskulttuurin eteen.

Kiinnostaisiko sinua olla mukana rakentamassa yritystämme ja kulttuuriamme? Identiolla jokaisella on siihen mahdollisuus. Lue, miksi Identio on 100% tekijöidensä omistama tai katso avoimet työpaikat.

Kirjoittaja

Erika Bergström

Copywriter

Kategoria


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Scroll to Top