Yrityksen sisäiset tiimit eli podit luovat yhteenkuuluvuutta

Kuva kolmesta polaroid-kuvasta, joissa podien ihiset poseeravat iloisissa pikkujoulutunnelmissa.

Tiimityö on usein hedelmällisempää, kun tiimi on tehnyt töitä yhdessä pidemmän aikaa. On tiimin etu, jos siihen kuuluu eri tasoisia ja eri taustoista tulevia jäseniä. Omalle tiimille on usein myös helpompaa jakaa ajatuksia ja fiiliksiä, kuin isommalle porukalle.

Identiossa ihmiset ovat aina olleet tärkein voimavara. Konsulttibisneksessä työtä tehdään hyvin itsenäisesti osana asiakkaan tiimiä ja itseohjautuva työympäristö voi myös joskus tuntua haastavalta. Siksi meille on ollut alusta asti tärkeää luoda yrityskulttuuria, jossa kaikki kokevat olevansa keskeinen osa juuri Identiota.

Kasvun myötä olemme kehittäneet toimintaamme jatkuvasti ja sisäinen tiimirakenteemme on ollut keskeinen tekijä kulttuurissamme.

Tiimit (”podit”) syntyivät luontevasti yrityksen kasvaessa

Kun työntekijöitä oli vielä alle kymmenen, keräännyimme kerran viikossa jakamaan fiiliksiä ja juttelemaan kuluneesta viikosta. Se oli helppoa pienessä yrityksessä ja mukava lopetus työviikolle. Yrityksen kasvun myötä tällaiset tapaamiset alkoivat kuitenkin venyä liian pitkiksi, jolloin aidoille kohtaamisille ja ajatusten jakamiselle ei jäänyt enää riittävästi aikaa. Konseptia piti uudistaa ja sen myötä haluttiin kehittää vastaava, kasvaneita tarpeita palveleva järjestely.

Tiimityön positiivisten tekijöiden sekä kulttuuristen tekijöiden myötä syntyi Idention sisäinen tiimirakenne, podit (engl. pods), jotka ovat olleet toiminnassa jo vuoden 2020 loppupuolelta alkaen. Jokainen podi on itsenäinen ”yksikkö”, jolla on oma nimi ja joka hallinnoi itse omaa toimintaansa. Podit päättävät siis itse tapaamisistaan tai muista toiminnoistaan. Podien tarkoitus ei ole luoda siiloja tai lokeroida ihmisiä vaan niiden tarkotus on ensisijaisesti tarjota alusta keskustelulle, vertaistuelle ja yhteenkuuluvuudelle. Podit voivat myös halutessaan järjestää yrityksen kustantamia afterworkkejä.

Seitsemän identiolaista nostaa maljaa hymyillen. Kuvassa on myös muiden IT-alan yritysten lippalakkeja.
Lippiksistä huolimatta kuvassa on vain identiolaisia 😉

Näin podit toimivat

Podit kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa juttelemaan kuulumisia työhön ja vapaa-aikaan liittyen. Pod weekly on paikka, jossa voidaan käydä läpi viikon onnistumisia, haasteita tai oppimiskokemuksia. Samalla eri työtehtävissä toimivat tiimin jäsenet oppivat lisää toistensa työtehtävistä. Kun porukka on tuttu ja sopivan kompakti, ja keskustelulle on varattu etukäteen aikaa, voi olla helpompaa nosta esiin myös vaikeita asioita. Podin sisällä käydyt keskustelut mahdollistavat näin myös avun tarjoamisen erilaisiin työssä tai arjessa koettuihin haasteisiin.

Tiimirakenne tukee erilaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua yrityksen sisäisiin keskusteluihin. Arjen hälinässä ja informaatiotulvassa kovaäänisimmät usein huomataan. Podeilla on enemmän mahdollisuuksa pitää jokainen identiolainen mukana kulttuurissa ja yhteisissä keskusteluissa. Podit eivät tietenkään ole esteenä muulle sosiaaliselle kanssakäymiselle vaan ne pitävät ennemminkin huolta siitä, että kaikki pysyvät oman tiimin matkassa.

Tällainen tiimeihin jakaminen ei ole tietenkään täysin aukotonta. Ihmiset esimerkiksi tutustuvat paremmin oman podinsa jäseniin. Yrityskulttuurin pitää muulla tavoin mahdollistaa se, että työntekijät pääsevät tutustumaan toisiinsa paremmin myös podien ulkopuolella.

Identiolaisia uimassa luonnonvedessä.

Kulttuuri kehittyy yrityksen kasvun mukana

Nyt kun identiolaisia on jo yli 30, podit toimivat edelleen todella hyvin. Uudet työntekijät pääsevät heti mukaan podien toimintaan, mikä osaltaan helpottaa tutustumista uusiin työkavereihin.

Kulttuuri muuttuu ja kehittyy yrityksen mukana ja jokaisella identiolaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miltä yritys näyttää tulevaisuudessa. Tällä hetkellä tiimit, eli podit, toimivat hyvin.


Herättääkö yrityskulttuurimme kiinnostusta? Lue myös Idention 5 askelta kohti läpinäkyvämpää työkulttuuria.

Kirjoittaja

Erika Bergström

Copywriter

Kategoria


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Scroll to Top