Töissä Identiolla – kantavina teemoina luottamus ja joustavuus

""

Meillä jokaisella on työn ulkopuolella myös henkilökohtainen elämä. Jokaisella se on erilainen, mutta meitä kaikkia yhdistää se, että joskus se yllättää. Yllätykset voivat olla toivottuja ja onnellisia tai niihin voi liittyä epävarmuutta tai surua. Näissä yllätysten hetkissä on tärkeää, että työelämä joustaa. Nämä hetket ovat osa ihmisyyttä ja me Identiolla haluamme tiimiimme ennen kaikkea ihmisiä – emme pelkkiä ammattilaisia.

Työelämän ja muun elämän yhteensovittamisessa puhutaan paljon tasapainosta. Arkeen on toki hyvä löytää tasapaino, mutta mielestäni työn ja vapaa-ajan tulisi tarjota toisilleen vielä merkittävämmin vastapainoa. Vapaa-ajan tulisi olla mielekästä ja sen aikana ajatukset tulisi saada pois työasioista. Tähän on pyritty kattavien työsuhde-etujemme lisäksi luomalla kulttuuria, jossa jokaisella saa aidosti olla oma elämä työn ulkopuolella. Slack-viestejä ei tarvitse lukea iltaisin eikä niihin odoteta vastattavan työajan ulkopuolella. Sama koskee työsähköpostia ja muita kanavia, joita pitkin työasiat voivat hiipiä vapaa-ajalle.

Identio on työpaikkana joustava

Olemme aina suhtautuneet tulevaan avoimin mielin ja uusien asioiden opiskelu on olennainen osa arkeamme. Kaikilla, mukaan lukien osakkailla, on mahdollisuus tehdä lyhennettyä työviikkoa esimerkiksi tutkinnon suorittamiseksi tai opintojen loppuun saattamiseksi. Tämä mahdollisuus on otettu ilolla vastaan ja se on keventänyt monien osalta arjen kokonaiskuormaa merkittävästi.

Joustavuus on läsnä myös onnellisissa elämänvaiheissa, kuten perheenlisäyksen yhteydessä. Meille uudet perheenjäsenet ovat aina iloinen asia ja identiolaiset ovatkin hyödyntäneet mahdollisuutta perhevapaisiin ja vauva-ajasta nauttimiseen.

Yleisesti joustava työaika arjessa mahdollistaa työn tekemisen lähes missä ja milloin vain. Asiakasprojekteissa on tietysti mentävä yhdessä sovittujen aikataulujen mukaan, mutta muuten omaa ajankäyttöään voi jakaa esimerkiksi tekemällä osan päivästä aamulla ja loput illalla.

Kesken päivän voi myös käydä esimerkiksi kuntosalilla tai hoitamassa omia henkilökohtaisia asioitaan. Tämä on normaali käytäntö, jota myös yrityksen omistajat johtavat omalla esimerkillään. On hyvä tunnistaa ja tukea erilaisten ihmisten erilaisia tapoja rakentaa oma arkensa ja se toteutuu meillä hienosti.

Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi

Kattava työterveyssopimuksemme pitää huolta työntekijöidemme fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä. On tietysti jokaisen omalla vastuulla huolehtia omasta jaksamisestaan arjessa ja kannustamme työkavereitamme puhumaan työssä vastaan tulevista haasteista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin voimme tukea jokaista eteenpäin omassa työssään ja haasteet eivät pääse kasvamaan liian suuriksi.

Meillä jokainen työntekijä saa käyttöönsä Mehiläisen psykologipalvelun, jonka käyttö on mahdollista hyvin matalalla kynnyksellä. Erityisesti vuonna 2020 alkaneet poikkeusolot ovat luoneet uudenlaisen tilanteen, johon olemme joutuneet sopeutumaan ja joka on kuormittanut aivan uudella tavalla. Tilanteet ovat hyvin yksilöllisiä ja siksi on tärkeää huomioida erilaiset tarpeet.

Jokainen meistä tarvitsee joskus keskusteluapua. Joillekin riittää työkaverin tai muun läheisen ihmisen tuki, kun taas toiset kaipaavat ammattilaista avukseen omien tunteiden ja ajatusten käsittelyyn. Kumpikaan vaihtoehdoista ei ole toistaan parempi tai huonompi. Olemme halunneet varmistaa, että kenenkään ei tarvitsisi jäädä omien ajatustensa kanssa yksin.

Identiossa ihminen tulee ennen työntekijää. Jotta arki rullaisi vaivattomasti, elämän eri osa-alueiden tulee olla ainakin suurin piirtein kunnossa. Yrityskulttuuri ja sen tunteminen auttaa ihmistä luomaan oman näköistään työelämää. Kun ihminen voi hyvin, hän on myös parempi työntekijä. Teemme myös joka päivä töitä sen eteen, että Identio olisi vielä entistäkin parempi työpaikka.

Kun elämässä sattuu ja tapahtuu, arki voi mennä hetkellisesti sekaisin. Me Identiolla voimme luottaa siihen, että työ joustaa.


Kiinnostuitko Identiosta työpaikkana? Tutustu meihin lisää Ura meillä -sivulla ja kurkkaa avoimet työpaikat.

Kirjoittaja

Erika Bergström

Copywriter

Kategoria

Ihmiset & Kulttuuri


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Ura meillä

Identio Prochat

Ajankohtaista