Lohkoketju: Miksi konsensus on tärkeää?

Sami Suo-Heikki, ohjelmistokehittäjä ja yksi Idention perustajista, esittelee blogisarjassaan lohkoketjuja, niiden toimintaa sekä kryptovaluuttoja. Sarjan muut kirjoitukset löydät tämän tekstin lopusta.


Kuvitellaan tilanne, jossa ympäristön jokainen noodi voi luoda uusia lohkoja ilman aikaviivettä ja niin monta uutta lohkoa kuin haluaa. Nopeasti verkko alkaisi tulvimaan yrityksistä lisätä uusia lohkoja, eivätkä muut noodit ehtisivät tarkastamaan mitkä lohkot tulee oikeasti lisätä ketjuun. Välttääkseen kyseinen tilanne, on luotu useita hidasteita luoda lohko, välttääkseen ympäristön ylikuormitus uusista lohkoista. Näin ollen myös konsensuksen muodostaminen on helpompaa, kun ympäristössä on vähemmän uusia lohkoja.

Konsensuksen saavuttaminen on tärkeää myös lohkoketjun turvallisuuden kannalta. Jos ajatellaan tilannetta, että lohkoketjussa on 4 olemassa olevaa noodia ja uusi lohko lisätään lohkoketjuun, kenen tehtävänä on lisätä kyseinen lohko? Jos annamme esim. uusimman noodin lisätä lohkon, noodi lisää lohkon omaan lohkoketjuunsa, josta se replikoituu muidenkin noodien lohkoketjuun. Mutta mitä jos uusin noodi on epärehellinen? Tämän myötä uusi noodi voi asettaa valheellisia transaktioita lohkoon. Myös tähän tilanteeseen on luotu useita hidasteita luoda uusi lohko, jotta lohkoketjun konsensus saavutetaan helpommin.


Lohkoketju-blogisarjan muut osat:

Osa 1: Bysanttilaisen kenraalin ongelma

Osa 2: Miksi konsensus on tärkeää?

Osa 3: Tapoja muodostaa konsensus 1/2

Osa 4: Tapoja muodostaa konsensus 2/2

Osa 5: Kryptovaluuttojen historia

Osa 6: Bitcoin

Osa 7: Merkittävät kryptovaluutat 1/2

Osa 8: Merkittävät kryptovaluutat 2/2

Kirjoittaja

Sami Suo-Heikki

Ohjelmistokehittäjä

Kategoria


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Scroll to Top