Lohkoketju: Merkittävät kryptovaluutat 1/2

Sami Suo-Heikki, ohjelmistokehittäjä ja yksi Idention perustajista, esittelee blogisarjassaan lohkoketjuja, niiden toimintaa sekä kryptovaluuttoja. Sarjan muut kirjoitukset löydät tämän tekstin lopusta.


Bitcoin ei ollut ainoastaan suunnannäyttäjä lohkoketjuun perustuvissa kryptovaluutoissa, vaan siitä on tullut standardi, jonka pohjalta muut kryptovaluutat ovat kehitetty. Kryptovaluuttoja, mitkä ovat kehitetty Bitcoinin pohjalta ovat nimeltään altcoins (alternative coins) ja ne usein markkinoivat itseään muokattuna tai parannettuna versiona Bitcoinista. Useat altcoinit ovat helpompia louhia kuin bitcoin, mutta niihin yleisesti liittyy myös suurempia riskitekijöitä, kuten pienempi likviditeetti, suurempi riski arvon putoamiseen ja lisäksi niitä ei voi käyttää yhtä laajasti kuin bitcoinia.


Vuoden 2020 alussa erilaisia kryptovaluuttoja on yli 5 000 ja määrä kasvaa kiihtyvää vauhtia. Kaikkien kryptovaluuttojen markkina-arvo yhteensä on lähes 250 miljardia USA:n dollaria, josta bitcoin on vain 36 miljardia dollaria eli reilu 14 %.

Ethereum

Ethereum on toiminut edelläkävijänä lohkoketjuteknologiaa hyödyntävissä älykkäissä sopimuksissa. Ethereumin tehtävänä on luoda hajautettu internet ja ympäristö toimii mahdollisuutena kehittäjille luoda ohjelmia, jotka toimivat hajautetusti. Lohkoketjussa nämä älysopimukset toimivat kuin itsenäiset tietokoneohjelmat, jotka automaattisesti suoritetaan, kun tietyt ehdot täyttyvät. Älysopimuksilla helpotetaan esimerkiksi rahan, sisällön ja osakkeiden vaihtoa.

Hajautetut ohjelmat Ethereumissa luodaan käyttämällä Solidity-ohjelmointikieltä, jonka logiikka suorittaa näitä hajautettuja ohjelmia. Ohjelmana voi toimia esim. vuokrasopimus, jossa kehittäjän tehtävänä on luoda ehdot sopimukseen ja sen jälkeen Ethereum-ympäristö huolehtii sopimuksen validoinnin, maksun yms. Ohjelma voidaan yhdistää Internetin kautta esimerkiksi huoneiston oveen, ja jos vuokraa ei ole maksettu, ei myöskään ovi aukene vuokralaiselle. Heikkoutena (ja vahvuutena) Ethereumissa on sopimuksien tiukka tulkinta, ne eivät huomioi arkielämän asioita, mitä esimerkiksi perinteisessä huoneiston vuokraamisessa esimerkiksi olisi. Sopimusta ei myöskään voi enää muokata luomisen jälkeen, paitsi jos saa yli puolet verkosta suostumaan muutokseen.

Ohjelmat Ethereumissa toimivat etherillä, Ethereum-verkon kryptovaluutalla. Etheriä on mahdollista louhia yhteensä 72 miljoonaa kappaletta. Louhijat toimivat verkossa, muuten samoin kuin Bitcoin-verkossa, mutta lohkoon ei tallenneta ainoastaan transaktioita, vaan myös tapahtumia älysopimuksiin liittyen. Vuoden 2020 alussa Etheriumin markkiarvo oli noin 15,6 miljardia USA:n dollaria.

Ripple (XRP)

Ripple on maailmanlaajuinen ja reaaliaikainen rahan lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarkoitettu hajautettu lohkoketju. Ripplen markkinalupaus on tarjota kansainvälisiä maksusuorituksia normaalia pienemmällä lisämaksulla ja täydellä läpinäkyvyydellä. Ripplen tilikirja eroaa monesta muista kryptovaluutoista, sillä Ripplen XRP-valuutat eivät vaadi louhimista, vaan verkon kaikki valuutat ovat jo valmiiksi louhittu. Louhimisen välttäminen vähentää verkon sähkönkulutusta sekä nopeuttaa transaktioiden luontia. Ripplen verkkoon on asetettu ohjeet XRP-valuutan poistamisesta ja lisäämisestä kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Maaliskuussa 2020 XRP on maailman kolmanneksi suurin kryptovaluutta 10 miljardin USA:n dollarin markkina-arvolla. Yhden XRP:n arvo on 0,2 dollaria ja verkossa on yhteensä yli 43 miljardia XRP:tä.


Lohkoketju-blogisarjan muut osat:

Osa 1: Bysanttilaisen kenraalin ongelma

Osa 2: Miksi konsensus on tärkeää?

Osa 3: Tapoja muodostaa konsensus 1/2

Osa 4: Tapoja muodostaa konsensus 2/2

Osa 5: Kryptovaluuttojen historia

Osa 6: Bitcoin

Osa 7: Merkittävät kryptovaluutat 1/2

Osa 8: Merkittävät kryptovaluutat 2/2

Kirjoittaja

Sami Suo-Heikki

Ohjelmistokehittäjä

Kategoria


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Scroll to Top