4 vinkkiä hyvään IT-konsultointiin

IT-konsultti on hybridi, joka osaa koodata ja jolla on hyvät sosiaaliset taidot.

IT-konsultti on hybridi, joka osaa koodata, mutta myös puhua.

Monet Idention ohjelmistokehittäjistä tekevät töitä osana erilaisia kehitystiimejä. Mukana on asiantuntijoita muistakin yrityksistä ja tiimi pyrkii yhdessä miettimään asiakkaan kannalta parhaita ratkaisuja. Tällöin puhutaan usein monitoimittajaympäristöstä.

Mitä konsultointi on meidän näkökulmastamme?

Monessa tapauksessa asiakas ei hanki omia koodaajia, vaan palkkaa ulkopuolisia. Tällainen tilanne tuo käytännössä töitä IT-konsultille.

Pitkälti Idention näkökulmasta työ on koodaamista, mutta siihen sisältyy myös muutakin, kuten uusien ominaisuuksien suunnittelua asiakkaan kanssa. Loppupeleissä koodaajat tekevät monenlaisia asioita ja ajankäyttö voi jakautua esimerkiksi 70:30 periaatteella. Noin 70% ajasta menee tällöin koodaamiseen ja 30% on jotain muuta.

Arvoa tuottava työ

Konsultoinnissa puhutaan paljon siitä, kuinka paljon konsultti tekee arvoa tuottavaa työtä verrattuna ei-arvoa tuottavaan työhön. Suhde saattaa olla jopa 50:50.

Arvoa tuottava työ on esimerkiksi uusien ominaisuuksien tai kokonaan uusien tuotteiden kehittämistä. Käytännössä se tarkoittaa konkreettisia asioita, joita asiakas voi myydä eteenpäin.

Useimmiten ominaisuudet tulevat asiakkaan taholta ja monesti ne ovat tarpeellisia – esimerkiksi lakimiesten suosittelemia.

”Uusia ominaisuuksia ei oikeastaan keksitä huvikseen. Tekemistä ohjaavat usein tietyt säännöt.”

– Sami Suo-Heikki

Arvoa tuottamaton työ

Arvoa tuottamaton työ on sellaista, joka ei suoranaisesti luo uutta. Se voi olla esimerkiksi aiempien bugien korjaamista tai palavereissa istumista.
Yllättävän paljon aikaa kuluu juuri bugien korjaamiseen. Se voi joskus viedä jopa puolet koodaamiseen käytettävästä ajasta.

”Luottamusta mitataan juuri näissä tilanteissa. Jos asiakas ei anna koodaajalle mahdollisuutta parannella testiympäristöä, niin silloin asiakas ei ehkä usko koodaajan tekevän oikeita hommia. Se voi olla merkki luottamuksen puutteesta.”

Senior ohjelmistokehittäjämme Sami Suo-Heikin vinkit hyvään konsultointiin

1. Ole rehellinen ja kommunikoi

On ihan ok, että kaikki aika ei mene uusien toimintojen koodaamiseen.

2. Myy lisää

Myyjä hoitaa ensimmäisen diilin. Se on vaikeinta, koska asiakas ei silloin vielä tiedä, mitä ohjelmistokehittäjä osaa. Siihen sisältyy asiakkaan näkökulmasta riskejä.

Suurin diili ilmestyy usein vasta ensimmäisen diilin jälkeen. Helpointa on tehdä kauppaa olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Kun tekee työnsä hyvin ja on mukava ihmisille, se on yllättävän helppoa.

Homma ei kuitenkaan toimi niin, että jättää osan työstä tekemättä jatkodiilin toivossa. Siitä menee maine. Työt on tehtävä hyvin ja sitten voi toivoa, että asiakas haluaa ostaa lisää. Jos asiakkaalle tulee lisää tarpeita, niin kyllä hän silloin ostaa sen useimmiten samalta tekijältä.

3. Haasta asiakasta

Teknisissä asioissa saa ja kannattaakin hieman haastaa asiakasta. Silloin voi ehdottaa vaihtoehtoisia tapoja päästä haluttuun lopputulokseen. Ihmistaidot nousevat keskeisiksi näissä tilanteissa ja IT-konsultilta odotetaan koodaustaitojen lisäksi myös sosiaalisia taitoja.

Kysyntä tällaisille osaajille on nykyään kova.

4. Ole saatavilla

Kun joku lähettää viestin, siihen pitää vastata nopealla aikavälillä.

– Aikaisemmassa projektissani oli mukana asiakas, joka oli toiselta puolelta maapalloa. Joku oli kysynyt minulta jotain asiaa keskellä yötä, enkä tietenkään vastannut. Kymmenen minuutin kuluessa toisessa päässä jo ihmeteltiin, että miksi koodaajat eivät vastaa. Joku muu oli selittänyt, että he ovat Suomessa ja nukkuvat tällä hetkellä.

Käytännössä vastausta odotetaan minuuteissa kun tilanne on päällä. Yleisesti on hyvä huomata, että asiakas olettaa devaajan olevan saatavilla. Toki monet kaipaavat rauhaa koodatessaan, mutta asioista täytyy silloin sopia erikseen asiakkaan kanssa.

Kirjoittaja

Erika Bergström

Copywriter

Kategoria


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Scroll to Top