IT-konsultin palkkaaminen vai ohjelmistokehittäjän rekrytointi?

Oman ohjelmistokehittäjän rekrytointi ja ulkopuolisen konsultoinnin ostaminen ovat yleisimmät pöydälle nousevat vaihtoehdot kehitysprojektin ollessa ajankohtainen. Kumpikin näistä vaihtoehdoista tarjoaa omanlaisensa mahdollisuudet ja haasteet. Tässä blogitekstissä pohdimme oman kehittäjän rekrytoinnin ja konsultoinnin ostamisen eroja.

Ohjelmistoprojektit vaihtelevat kestoltaan ja luonteeltaan. Kyseessä voi olla pitkäaikainen jatkuva kehitys tai selkeästi rajattu projekti. On kuitenkin olennaista, että lähes kaikkiin projekteihin liittyy tarve ylläpidolle ja jatkokehitykselle. Tämän vuoksi on tärkeää varautua tuleviin investointeihin, oli kehitystyön lähestymistapa millainen tahansa.

Milloin kannattaa palkata IT-konsultti?

Yleisin syy IT-konsultin hankinnalle on tarve saada asiantuntijatasoista ja spesifiä teknologiaosaamista mahdollisimman nopeasti ja helposti. Tässä neljä keskeistä IT-konsultin palkkaamiseen liittyvää etua:

1. Nopeampi saatavuus
Konsultin palkkaaminen on nopeampaa kuin uusien työntekijöiden rekrytointi. Se säästää asiakkaan resursseja työlään ja pitkän rekrytointiprosessin sijaan.

2. Asiantuntijatasoinen osaaminen
IT-konsultti tuo mukanaan syvällistä osaamista tietyistä projektin osa-alueista ja laajempaa kokemusta erilaisista arkkitehtuureista ja teknologioista. Syvä osaaminen auttaa optimoimaan prosesseja ja ratkaisemaan vaikeita ongelmia, kun taas laaja kokemus tukee päätöksentekoa ja hyvää suoriutumista projektin eri vaiheissa. Tällaista asiantuntemusta tarvitaan usein esimerkiksi projektin alkuvaiheessa teknologiaa valittaessa. Sisäisellä kehittäjällä ei välttämättä ole kokemusta tällaisista projektin vaiheista, vaikka hänellä olisi kertynyt kokemusta alalta useiden vuosienkin ajalta.

3. Resurssien joustavuus
Konsulttien käyttö antaa joustavuutta skaalata tiimiä tarpeen mukaan eri projektin vaiheissa tai projektien päättyessä. Toisinaan tarvitaan uusia taitavia työntekijöitä, kun taas toisinaan on tarpeen vähentää. Tällöin konsultista luopuminen on helpompaa.

4. Ulkopuolinen näkökulma
Konsultit tuovat mukanaan laajan kokemuksen eri toimialoilta ja erilaisista projekteista, näkökulmista ja työtavoista. Se auttaa löytämään innovatiivisia uusia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin.

Identio haluaa teknologiakumppanina luoda asiakkailleen merkittävää lisäarvoa. Tarjoamamme sopimusjaksot tuovat turvaa asiakkaalle, kun kehitystyöhön ei tarvitse sitoutua liian pitkäksi aikaa kerrallaan. Digitaalisten palvelujen ja tuotteiden suunnittelun ja kehittämisen lisäksi IT-konsulttimme on usein myös apuna asiakkaan omien kehittäjien mentoroinnissa.

Milloin kannattaa rekrytoida oma ohjelmistokehittäjä?

Konsultit harvemmin keskittyvät pelkästään ylläpitotehtäviin. Tällöin omien kehittäjien rekrytointi on kustannustehokkaampaa ja edistää pitkäaikaista kehitystä. Se myös varmistaa, että yritys pystyy ylläpitämään ohjelmistojaan itsenäisesti. Tässä listattuna rekrytointiin liittyviä keskeisimpiä etuja:

1. Kustannustehokkuus pitkällä aikavälillä
Vaikka ohjelmistokehittäjän rekrytointiprosessi vie aikaa ja rahaa, pitkäaikaista projektia silmälläpitäen rekrytointi osoittautuu usein taloudellisesti kannattavammaksi vaihtoehdoksi. Konsulttien tuntilaskutushinnat ovat korkeita ja pitkällä aikavälillä konsultin pitäminen vaatii suuriakin investointeja. Toisaalta konsultin palkkaamisella säästät rekrytointikuluissa sekä työnantajamaksuissa, kuten vakuutuksissa ja eläkemaksuissa.

2. Yrityskulttuurin vahvistaminen
Rekrytointi voi auttaa ohjelmistokehittäjää integroitumaan paremmin yrityksen kulttuuriin ja arvoihin, kun hän on osa yritystä pidemmän aikaa. Usein tiimiin valitaan henkilö, jonka arvot, taidot ja työskentelytavat sopivat parhaiten yrityksen tarpeisiin ja kulttuuriin.

3. Tulevaisuuden ylläpito -ja jatkokehitystarpeet
Sisäisten kehittäjien rekrytointi tarjoaa paremman hallinnan kehitysprojektin ollessa jo ylläpito- ja jatkokehitysvaiheessa. Pysyvät työntekijät ovat usein syvemmin perehtyneitä yrityksen järjestelmiin ja prosesseihin, mikä helpottaa jatkokehitystyötä ja mahdollista ongelmien ratkaisua.

Yhteenveto

IT-konsultin palkkaaminen voi olla hyödyllistä nopean ja korkean tason asiantuntijaosaamisen saamiseksi, kun taas sisäisten kehittäjien rekrytointi on kustannustehokkaampaa kehitysprojektin ollessa jatkokehitys -ja ylläpitovaiheessa. Monissa tapauksissa paras ratkaisu voi olla näiden kahden lähestymistavan yhdistäminen, mikä mahdollistaa sekä ulkoisen asiantuntemuksen hyödyntämisen että pitkäaikaisen kehityksen ja ylläpidon varmistamisen. Konsulttien työnkuvaan kuuluu usein myös ohjelmistotuotannon toimintatapojen kehitys sekä nuorempien kehittäjien mentorointi. Kokonaisuudessaan on tärkeää tunnistaa omat tarpeet ja resurssit sekä arvioida huolellisesti eri vaihtoehtojen edut ja haasteet.

Kirjoittaja

Reetta Hill

Art Director

Kategoria

Konsultointi

Mielessä yhteistyö?
Jätä yhteystietosi, niin katsotaan miten voisimme olla teille parhaiten avuksi.
Painamalla Lähetä hyväksyt tietosuojaselosteemme.


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Scroll to Top