Idention tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

 

Identio Oy (“Identio”, “me”) Eerikinkatu 6B, 20100 Turku 

2. Yhteystiedot 

 

Tietosuojaan koskevissa asioissa voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteeseen:  

3. Yleisesti tietosuojaselosteesta 

 

Identio kerää henkilötietoja työnhakijoista, nykyisistä ja mahdollisista tulevista asiakkaistaan, yhteistyökumppaneista sekä henkilöistä ja tahoista, jotka haluavat saada uutiskirjeemme tai muuta Idention viestintää. Keräämme tietoja mm. siksi, että pystymme tarjoamaan palveluitamme, vastaamaan meille lähetettyihin viesteihin ja käsittelemään saamamme työhakemukset. Sivustollamme käytetään myös analytiikka, jonka avulla keräämme tietoa sivujemme käytöstä. Tätä tietoa käytetään hyödyksi sivujen kehitystyössä. 

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on kertoa, mitä tietoja keräämme ja miten hyödynnämme näitä tietoja. 

4. Kerätyt tiedot ja niiden käyttäminen

 

Työnhakijoiden tiedot 

 

Voit lähettää meille työhakemuksen sähköpostitse osoitteeseen . Hakiessasi meille töihin käsittelemme seuraavia tietoja, jotka annat meille työhakemusta tehdessäsi tai jotka keräämme myöhemmin työnhaun aikana: 

 • Nimesi ja yhteystietosi
 • Ammatilliset taitosi ja mielenkiinnon kohteesi
 • LinkedIn-profiilisi
 • Työhakemuksesi ja sen mukana lähettämäsi muut tiedostot, kuten CV
 • Muut työhakemuksen käsittelyn kannalta oleelliset tiedot (esim. muistiinpanot), jotka saamme kanssasi käytyjen keskustelujen, haastattelujen sekä muun yhteydenpidon aikana. 

Edellä mainittuja tietoja kerätään ja käsitellään vain, jotta voimme pitää yhteyttä sinuun rekrytointiprosessin aikana. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille, ellei soveltuva laki tai viranomaismääräys edellytä toisin. Poistamme rekrytointiprosessin aikana kerätyt henkilöä koskevat tiedot kuuden (6) kuukauden sisällä prosessin viimeisen yhteydenoton päättymisestä. 

Asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä muut henkilöt ja tahot 

 

Mikäli olet Idention asiakas tai haluat olla yhteydessä meihin palvelujamme tai muuta liiketoimintaamme koskien, tai mikäli haluat tilata viestintäämme, voimme kerätä ja käsitellä seuraavia sinua koskevia tietoja.

 • Nimi ja yhteystiedot
 • Tiedot asemastasi ja organisaatiostasi
 • Pyyntösi ja yhteydenpitosi Idention kanssa sekä tarvittavat tiedot ja muistiinpanot kyseiseen yhteydenpitoon liittyen (kuten tilatut palvelut ja laskutustiedot)
 • Tiedot tilatusta markkinoinnista, tapahtumasta, uutiskirjeestä tai sinua koskevasta kutsusta
 • Yllä olevien tietojen perusteella luodut tiedot, jotka ovat tarpeen palveluidemme tarjoamiseksi. 

Käsittelemme näitä tietoja 

 • Hallitaksemme asiakas- ja/tai yhteistyösuhdetta sinun ja Idention välillä Käsitelläksemme meille lähetetyt pyynnöt
 • Tarjotaksemme palveluitamme ja varmistaaksemme niihin liittyvät Idention liiketoimintaintressit
 • Pitääksemme yhteyttä kanssasi ja mainostaaksemme palvelujamme.
 • Suunnitellaksemme, kehittääksemme ja analysoidaksemme toimintaamme ja palveluitamme. 

Emme jaa tietojasi muille osapuolille, ellei laki tai viranomaismääräys edellytä toisin. Jos palveluidemme tarjoaminen tai pyyntösi käsittely edellyttää tietojesi jakamista luotetun kumppaniyrityksemme kanssa, voimme jakaa tietosi tämän yrityksen kanssa. 

Saamme sinua koskevat tiedot sinulta itseltäsi, tarjoamiemme palveluiden yhteydessä tai sinun ja Idention välisen kommunikoinnin kautta. Voimme myös saada joitakin tietoja (kuten asemasi liiketoimintaelämässä) luotettavista julkisista lähteistä.

Identiolla on oikeutetut tarkoitusperät tässä dokumentissa kuvattujen tietojen käyttöön kuvattuihin tarkoituksiin. Tarkoitukset liittyvät sinun ja Idention väliseen yhteyteen, kuten työnhakuun tai tarjoamiimme palveluihin. 

Saatamme kysyä myös suostumustasi tietojen käsittelyyn (jos haluamme esimerkiksi tallentaa työhakemuksesi tulevaisuutta varten). Kuvatussa tilanteessa sinulla on oikeus perua antamasi suostumus tietojen tallentamiseen. 

5. Evästeet ja analytiikka

 

Käytämme sivustollamme kolmansien osapuolien tarjoamia evästeitä ja analytiikkapalveluja. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa päätelaitteellesi. Evästeitä hyödynnetään esimerkiksi, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää hänen siirtyessä palvelussa sivulta toiselle. Voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli haluat kieltää evästeiden käytön. 

6. Kuinka kauan säilytämme tietoja

 

Tallennamme työnhakijaa koskevat tiedot kuudeksi (6) kuukaudeksi viimeisestä yhteydenpidosta Idention ja työnhakijan välillä. Mikäli työnhakija haluaa, voimme tallentaa hänen tietonsa myös pidemmäksi aikaa tulevia uramahdollisuuksia varten. 

Tallennamme yhteistyökumppaneitamme, asiakkaitamme ja muita kontaktejamme koskevat tiedot niin pitkäksi aikaa, kuin se on tarpeellista tapauskohtaisesti – tietojenkäsittelyn tarkoitusta silmälläpitäen. Arvioimme säännöllisesti tietojemme tarpeellisuutta ja poistamme tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia. 

7. Sinun oikeutesi 

 

Sinulla on oikeus tarkastaa Idention sinua koskevat tiedot ja pyytää niiden poistoa tai korjaamista. Voit myös lähettää meille muita soveltuvaan tietosuojalainsäädäntöön perustuvia pyyntöjä esim. tietojen käsittelyn rajoittamista. Voit myös kieltää tietojesi käsittelyn uutiskirjeiden lähettämistä ja muuta suoramarkkinointia varten. 

Pyydämme lähettämään tällaiset pyynnöt osoitteeseen 

Suomessa tietosuojavaltuutettu valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista. Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan liittyäviä kysymyksiä tai pyyntöjä henkilötietojen käsittelystä Idention sijaan voit lähettää sivun www.tietosuoja.fi neuvojen mukaisesti. 

8. Henkilötietojen suojaus 

 

Kaikki keräämämme henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tietojen käsittely tapahtuu aina vain tietoja työtehtäviensä hoitamiseen tarvitsevien Idention työntekijöiden toimesta. Idention ja sen yhteistyökumppanien verkot ja laitteet on suojattu henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen, luvattoman luovuttamisen tai henkilötietoihin pääsyn estämiseksi. 

Voimme tarvittaessa ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn ulkoiselle palveluntarjoajalle. Tällaisissa tilanteissa teemme asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa, jotta voimme varmistaa, että Idention henkilötietojen käsittely tapahtuu luottamuksellisesti sekä tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvien lakien mukaisesti. 

9. Tietosuojaselosteen päivitys 

 

Päivitämme tarvittaessa tätä tietosuojaselostetta samalla, kun kehitämme verkkosivujamme ja muuta toimintaamme. Päivitetty versio on aina saatavilla verkkosivuiltamme.

Scroll to Top