Idention Tech afterwork – itsensä haastamista matalalla kynnyksellä

Idention Tech afterwork sai alkunsa marraskuussa 2020 kun samaisen syksyn Career development -keskustelukierroksen aikana havaittiin tietynlainen tarve. Keskusteluissa nousi esiin, että ohjelmistokehittäjämme kaipasivat matalan kynnyksen foorumia, jossa voisi keskustella ohjelmoinnista ja teknologiasta.

Tech afterwork on osallistujille vapaaehtoinen ja tapahtuman luonne on hyvin rento. Erilaisiin aiheisiin voi syventyä virvokkeiden äärellä ja osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyksin. Tech afterwork järjestetään joka toinen viikko ja se yritetään pitää kevyenä – usein maksimissaan tunnin mittaisena. Aikataulu ei tietenkään ole kiveen hakattu ja joskus aihe imaisee sisäänsä keskustelun jatkuessa mielenkiintoisena. Konsepti siis elää osallistujiensa mukana.

Yhteistä tekemistä teknologian äärellä

I loved it. Overall I love the knowledge-sharing process and it is always interesting to do it with coworkers. Also, one thing that I loved about last tech afterwork is that it contained real project’s examples and wasn’t plain presentation and usual stuff which can be easily found in Google.

– Armine, Software Engineer

Idention tiimistä löytyy monipuolista kokemusta ohjelmistoprojekteista teknologioista. Tällä alalla on kuitenkin aina varaa kehittää itseään ammatillisesti. Tech afterwork tarjoaa alustana mahdollisuuden esitellä omia harrasteprojektejaan, käydä läpi omassa työssä vastaan tulleita haasteita ja onnistumisia tai presentoida muille itseään kiinnostavia tekkiaiheita.

Afterworkeissä on käyty läpi mm. tietokantoja sekä ohjelmointikieliä ja -kirjastoja.

Tänä syksynä käsiteltyjä teemoja ovat olleet mm. Redis (in-memory tietokanta), sen toiminta ja hyödyntäminen asiakas- tai harrasteprojekteissa sekä leikkimielinen CSSBattle, jossa mitattiin, kuka pystyi replikoimaan valitun kuvan mahdollisimman vähillä kirjaimilla.

Aiheita ja tapoja on siis ollut monia, mikä on tuonut omat mausteensa Tech Afterworkien sisältöihin. Tärkeintä tapahtumassa on kuitenkin rento yhdessä tekeminen ja työkavereilta oppiminen.

Panostus yhteiseen hyvään

Ohjelmistokehittäjämme Jimmy Fagerholm on ollut viimeisen puolen vuoden ajan vetovastuussa tekkiaftereiden järjestämisestä. Vaikka välillä aiheiden pohdinta ja valmistelu on vienyt aikaa, hän on kokenut, että Tech afterwork on ollut miellyttävä paikka jossa voi rennosti kokoontua työkavereiden kanssa ja keskustella tekkiasioista.

Vetovastuu on myös samalla “pakottanut” minut opiskelemaan ja miettimään hieman enemmän tuoreita aiheita. Se on kehittänyt minua itseäni myös jollain tasolla.

Konsepti on tuntunut arjessa hyvältä matalan kynnyksen toiminnalta ja se on kerännyt kiitosta osallistujilta.

Kiitos tekkiaftereista slack ss

Kirjoittaja

Erika Bergström

Copywriter

Kategoria

Ihmiset & Kulttuuri


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Ura meillä

Identio Prochat

Ajankohtaista