Arvoa tuottavaa työtä ovat koodirivit, joita kirjoitamme. Arvoa tuottavaa työtä voi olla vain 10% tai jopa 80%. On mielenkiintoista, kuinka paljon se vaihtelee.

IT-konsultointi pitää sisällään paljon muutakin kuin koodin näpyttelyä, vaikka se on usein keskeisessä roolissa konsultin työssä. Tässä tekstissä käymme läpi Idention IT-konsulttien työtehtäviä ja toimenkuvaa sekä sitä, mitä Identio tarjoaa asiakkailleen.

Kuinka paljon konsultilla menee aikaa itse koodaamiseen ja muuhun työhön?

IT-konsultin ajankäyttö vaihtelee jonkin verran projektin luonteesta riippuen sekä vielä itse projektin eri vaiheissa. Osa ajasta menee koodin kirjoittamiseen, mutta työ pitää sisällään myös selvitystyötä ja ratkaisujen analysointia. Yksi keskeinen osa-alue on myös uusien asioiden oppiminen, joka on konsultoinnissa keskeisessä roolissa.

Yksi pääjutuista on, että selvitämme asioita ja pyrimme tarjoamaan keräämämme informaation mahdollisimman selkeänä pakettina asiakkaalle.

Tekstin kirjoitushetkellä Idention IT-konsultin Sami Suo-Heikin meneillään olevassa projektissa on mukava tilanne. Hän uudelleenkirjoittaa vanhoja tuotteita. Pääpiirteittäin suunnittelu ja määrittelyt on siis jo hoidettu ja työ on enemmän koodin kirjoittamista.

Pääsen koodin kirjoittamisessa ehkä 70 tai jopa 80 prosenttiin työajasta. Aiemmin oli myös niin, että vain 30-40 prosenttia saattoi olla koodaamista.

Jos asiakas etsii osaajaa, miksi hän palkkaisi projektiin IT-konsultin?

Identiolla osa konsulteista on ollut aktiivisesti mukana myös asiakashankinnassa. Monessa tilanteessa projekti alkaa siitä lähtökohdasta, että asiakkaalla on jo olettama jonkin tuotteen tarpeellisuudesta. Me tulemme mukaan projektiin joko rakentamaan täysin uutta palvelua tai mukaan vanhan järjestelmän ylläpitoon tai uudistamiseen.

Yleensä asiakkaiden tarpeet ovat jonkin uuden rakentamista – oli kyse kokonaan uudesta alustasta tai uusien ominaisuuksien kehittämisestä johonkin järjestelmään. Tällaiseen ympäristöön yritykset usein hankkivat IT-konsultteja.

Jos asiakas on uusi toimija IT-puolella, voi olla todella vaikeaa löytää kokeneita koodareita, jotka olisivat sopivia henkilöitä kyseiseen työhön. Konsultin palkkaamienn tällaisessa tilanteessa on todella järkevää. Kun tuote kehittyy ja siirtyy ylläpitovaiheeseen, voi olla hyvä palkata omia koodareita. Konsultteja otetaan harvemmin tekemään vain ylläpitoa, koska se voisi tulla myös asiakkaalle liian kalliiksi.

IT-konsultointi on hyvin vahvasti tiedon välittämistä. Olen ollut usein sellaisessa tilanteessa, jossa tulen asiakkaalle aloittamaan jotain uutta projektia. Vähitellen teen konsulttina itsestäni käytännössä hyödyttömän, kun koulutan asiakkaan ohjelmistokehittäjät ylläpitämään kyseisiä järjestelmiä. Jossain vaiheessa saattaa tulla myös se luopumisen hetki, jossa projekti jätetään kokonaan heille.

Tällainen elinkaari on kuitenkin ollut huomattavissa eri projekteissa. Yhteistyö yrityksen kanssa ei välttämättä lopu siihen, koska uusia projekteja löydetään usein.

Mitä on tekninen konsultointi ja miten me sitä teemme?

Kaikilla aloilla on varmasti olemassa konsultteja. IT-konsultteja on paljon ja on monia menestyviä yrityksiä, joilla IT-konsultointi on liiketoiminnan pääjuttu.

Identio on pääosin teknologiatalo. Tarkoituksenamme on palkata koodaajia, eli teknisiä osaajia. Työskentelemme konsulttityylillä eli meillä on omia asiakkaita, minkä lisäksi teemme myös alihankintaa.

Asiakkaalla on usein välitön tarve saada koodari tekemään jotain uutta tuotetta tai jatkokehittämään jo olemassaolevaa palvelua. Me tarjoamme heille siihen oikean ihmisen. Tarpeet ovat suurimmaksi osaksi koodaukseen liittyviä, mutta tarjoamme tietysti myös UI/UX-osaamista. Se on kuitenkin vielä pienemmässä roolissa.

Teknologiaosaaminen vai aiempi kokemus?

Teknisessä konsultoinnissa vastataan asiakkaan teknologiatarpeeseen. Meillä on myös asiakkaita, jotka tiettyjen teknologioiden sijaan haluavatkin tietynlaisen palvelun. Miten tilannetta lähestytään konsultin saappaat jalassa?

Tilanteet eroavat toisistaan jonkin verran.

1) Jos haetaan tiettyjä teknologioita, ollaan yleensä ympäristössä, jossa asiakkaalla saattaa olla jo olemassa tiimi. He haluavat vahvistusta tiettyyn osa-alueeseen ja konsulttia haetaan teknologiapohjalla.

2) Jos aletaan rakentamaan uutta palvelua, niin silloin ei etsitä niinkään tietyn teknologian osaajaa. Silloin katsotaan henkilöitä, joilla on osaamista alalta tai he ovat tehneet aiemmin vastaavaa. Kokemus nousee tärkeämmäksi.

Uuden palvelun kehittämisessä on usein mukana palvelumuotoilua ja tiimi ei voi enää koostua pelkästään teknisistä osaajista. Monet konsulttitalot alkavatkin kasvaa pois pelkistä teknologiasaappaista. Samaa on huomattavissa myös Idention kehityksessä. On hienoa, että meidän kokoisella yrityksellä on tarjota kokonainen tiimi palvelun kehittämiseen. Tämä on suunta, johon toivoisimme liikkuvamme enemmän vielä tulevaisuudessa.

Vaikka teknologiaosaaminen on pääroolissa, niin sen soveltaminen ja tuotteistaminen asiakkaiden tarpeisiin on vielä tärkeämpää. Se on asiakkaille todella arvokasta. Kun pääset rooliin, jossa sinulla on luottamus ja saat rakentaa alusta asti asiakkaalle tärkeitä palveluja, niin siinä vaiheessa asiakas–konsultti-suhde on yleensä todella kypsä.

Monesti lähtötilanne on se, että asiakas ei välttämättä tunne konsulttia ennestään, eivätkä he ole tehneet aiemmin yhteistyötä. Silloin on epävarmaa, miten homma lähtee liikkeelle. On ollut suuri ilo nähdä, miten luottamus alkaa syntymään ajan myötä, kun työt sujuvat.

Työskenteleekö IT-konsultti yksin vai olemassa olevassa tiimissä?

Tämä riippuu varmasti paljon tuotteen laajuudesta. On suhtauduttava myös lievällä skeptisyydellä Full stack -kehittäjä -termiin tai siihen, että yksittäinen konsultti voisi osata kaikki asiat täydellisesti. Jossain vaiheessa osaaminen loppuu todennäköisesti kesken.

Lähtökohtaisesti näemme, että meidän konsulttimme toimivat tiimissä – oli se sitten uusi tai jo olemassa oleva. Vastaan tulee myös tilanteita, joissa työskennellään yksin projektin kanssa. Esimerkki tällaisesta tilanteesta voisi olla prototyyppien rakentaminen. Proof of conceptin rakentamiseen yksi konsultti riittää, mutta jos rakennetaan isompaa tuotetta, jolla on enemmän käyttäjiä, on hyvä hankkia monialaisempaa osaamista. Silloin palvelun kaikki palikat olisivat yhtä hyvin hiottuja.

Tiivistetysti – mitä tehtäviä IT-konsultin työnkuvaan siis kuuluu?

Tiivistäisimme työnkuvan niin, että IT-konsultin tehtävä on selvittää ja pyrkiä parhaan osaamisensa mukaan ratkaisemaan asiakkaan mahdollisia ongelmia. Hän hyödyntää niitä teknisiä taitoja ongelmanratkaisussa, joita hänelle on karttunut.


Lue myös miten ohjelmistoprojekti aloitetaan.

Kirjoittaja

Erika Bergström

Copywriter

Kategoria

Konsultointi


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617