Identio teknologiatalona ja IT-konsultin työnkuva

IT-konsultin työnkuva pitää sisällään paljon muutakin kuin koodin näpyttelyä, vaikka se on usein keskeisessä roolissa konsultin työssä. Tässä tekstissä käymme läpi Idention IT-konsulttien työtehtäviä ja toimenkuvaa sekä sitä, mitä Identio tarjoaa asiakkailleen.

”Arvoa tuottavaa työtä ovat koodirivit, joita kirjoitamme. Arvoa tuottavaa työtä voi olla vain 10% tai jopa 80%. On mielenkiintoista, kuinka paljon se vaihtelee.”

Mitä on tekninen konsultointi ja miten teemme sitä?

Kaikilla aloilla on varmasti olemassa konsultteja. IT-konsultteja on paljon ja on monia menestyviä yrityksiä, joilla IT-konsultointi on liiketoiminnan pääjuttu. Identio on pääosin teknologiatalo. Palkkaamme koodaajia eli teknisiä osaajia ja olemme rajanneet toimintamme konsultointiin. Meillä on paljon omia asiakkaita ja sen lisäksi teemme projekteja myös yhdessä alihankintakumppaneidemme kanssa.

Asiakkaalla on usein välitön tarve saada koodari tekemään jotain uutta tuotetta tai jatkokehittämään jo olemassaolevaa palvelua. Me tarjoamme heille siihen oikean ihmisen. Tarpeet ovat suurimmaksi osaksi koodaukseen liittyviä, toimintamme kattaa koko projektin elinkaaren aina suunnittelusta ylläpitoon. Siksi tiimissämme on myös asiantuntevia UX-konsultteja.

Jos asiakas etsii osaajaa, miksi hän palkkaisi projektiin IT-konsultin?

Monet konsulteistamme ovat olleet aktiivisesti mukana myös uusasiakashankinnassa. Usein projekti alkaa siitä lähtökohdasta, että asiakkaalla on jo olettama jonkin tuotteen tai palvelun tarpeellisuudesta. Me tulemme mukaan projektiin joko rakentamaan täysin uutta järjestelmää tai mukaan vanhan järjestelmän uudistamiseen tai ylläpitoon.

Useimmiten asiakkaiden tarpeet ovat jonkin uuden rakentamista – oli kyse kokonaan uudesta alustasta tai uusien ominaisuuksien kehittämisestä johonkin järjestelmään. Tällaiseen ympäristöön yritykset usein hankkivat IT-konsultteja.

Jos asiakas on uusi toimija IT-puolella, voi olla vaikeaa löytää kokeneita koodareita, jotka olisivat sopivia henkilöitä kyseiseen työhön. Konsultin palkkaaminen esimerkiksi tällaisessa tilanteessa on todella järkevää. Kun tuote kehittyy ja siirtyy ylläpitovaiheeseen, voi olla hyvä palkata konsulttien tilalle omia koodareita. Konsultteja otetaan harvemmin tekemään vain ylläpitoa. Se voi usein tulla asiakkaalle liian kalliiksi.

Kuinka paljon konsultilla menee aikaa itse koodaamiseen ja muuhun työhön?

IT-konsultin ajankäyttö vaihtelee jonkin verran projektin luonteesta riippuen sekä vielä itse projektin eri vaiheissa. Osa ajasta menee koodin kirjoittamiseen, mutta työ pitää sisällään myös selvitystyötä ja ratkaisujen analysointia. Yksi keskeinen osa-alue on myös uusien asioiden oppiminen, joka on konsultoinnissa keskeisessä roolissa. Konsultti tekee selvitystyötä ja pyrkii tarjoamaan keräämänsä informaation asiakkaalle mahdollisimman selkeänä pakettina.

Tekstin kirjoitushetkellä Idention IT-konsultilla Sami Suo-Heikillä on omassa projektissaan mukava tilanne. Hän uudelleenkirjoittaa vanhoja tuotteita. Pääpiirteittäin suunnittelu ja määrittelyt ovat siis jo valmiina ja työ on enemmän koodin kirjoittamista. Tällaisessa tilanteessa konsultti voi päästä koodin kirjoittamisessa jopa 70–80 prosenttiin työajasta. Projektin aiemmissa vaiheissa vain esimerkiksi 30-40 prosenttia saattoi olla koodaamista.

”IT-konsultointi on hyvin vahvasti tiedon välittämistä. Olen ollut usein sellaisessa tilanteessa, jossa tulen konsulttina aloittamaan jotain uutta asiakasprojektia. Vähitellen teen itsestäni käytännössä hyödyttömän, kun koulutan asiakkaan ohjelmistokehittäjät ylläpitämään kyseisiä järjestelmiä. Jossain vaiheessa saattaa tulla myös se luopumisen hetki, jolloin projekti jätetään kokonaan heille.”

Edellä kuvattu elinkaari on huomattavissa lukuisissa projekteissa. Yhteistyö yrityksen kanssa ei kuitenkaan välttämättä lopu siihen. Uusia tarpeita ja projekteja löydetään usein.

Kumpi on tärkeämpää, teknologiaosaaminen vai aiempi kokemus?

Teknisessä konsultoinnissa vastataan asiakkaan teknologiatarpeeseen eli tarjoamme heille osaajan, jonka osaaminen kattaa tarvittavat teknologiat. Toisaalta jotkin asiakkaat haluavat tiettyjen teknologioiden sijaan tietynlaisen palvelun.

Miten tällaista tilannetta lähestytään konsultin saappaat jalassa?

Tilanteet eroavat toisistaan jonkin verran.

1) Jos haetaan tiettyjä teknologioita, ollaan yleensä ympäristössä, jossa asiakkaalla saattaa olla jo kehitystiimi. He haluavat vahvistusta tiettyyn osa-alueeseen ja konsulttia haetaan teknologiapohjalla.

2) Jos aletaan rakentamaan uutta palvelua, niin silloin asiakas ei etsi tietyn teknologian osaajaa. Silloin etsitään henkilöitä, joilla on osaamista alalta tai he ovat tehneet aiemmin vastaavia toteutuksia. Tässä kokemus nousee tärkeämmäksi.

Uuden palvelun kehittämisessä on usein mukana designia ja palvelumuotoilua eikä tiimi voi enää koostua pelkästään teknisistä osaajista. Monet konsulttitalot alkavatkin kasvaa pois pelkistä teknologiasaappaista. Sama on tapahtunut myös Idention kehityksessä. On hienoa, kun voi tarjota asiakkaalle kokonaisen tiimin palvelun kehittämiseen.

Vaikka teknologiaosaaminen on pääroolissa, on sen soveltaminen ja tuotteistaminen asiakkaiden tarpeisiin vielä tärkeämpää. Se on asiakkaalle todella arvokasta. Asiakas–konsultti -suhde on yleensä todella kypsä, kun konsultti pääsee rooliin, jossa hänellä on luottamus ja mahdollisuus rakentaa alusta asti asiakkaalle tärkeitä palveluja.

Monesti lähtötilanne on se, että asiakas ei välttämättä tunne konsulttia ennestään, eivätkä he ole tehneet aiemmin yhteistyötä. Silloin on epävarmaa, miten yhteistyö lähtee liikkeelle. On suuri ilo seurata, miten luottamus alkaa syntymään ajan myötä, kun työt sujuvat.

Työskenteleekö IT-konsultti yksin vai osana isompaa tiimiä?

Tiimin koko riippuu varmasti paljon tuotteen laajuudesta. On myös suhtauduttava realistisesti ja lievällä skeptisyydellä Full stack -kehittäjä -termiin tai siihen, että yksittäinen konsultti voisi osata kaikki asiat täydellisesti. Jossain vaiheessa osaaminen loppuu todennäköisesti kesken.

Meille lähtökohtaa on ollut se, että konsulttimme toimivat tiimissä – oli se sitten uusi tai jo olemassa oleva. Vastaan tulee tietysti myös tilanteita, joissa työskennellään yksin. Esimerkki tällaisesta tilanteesta voisi olla prototyypin rakentaminen. Proof of conceptin rakentamiseen yksi konsultti riittää. Jos kuitenkin rakennetaan isompaa tuotetta, jolla on enemmän käyttäjiä, on hyvä hankkia monialaisempaa osaamista. Silloin palvelun kaikki palikat ovat yhtä hyvin hiottuja.

IT-konsultin työnkuva tiivistettynä

Tiivistäisimme IT-konsultin työnkuvan niin, että hänen tehtävänään on selvittää ja pyrkiä parhaan osaamisensa mukaan ratkaisemaan asiakkaan mahdollisia ongelmia. Konsultti hyödyntää niitä teknisiä taitoja ongelmanratkaisussa, joita hänelle on uransa aikana karttunut.


Lue myös miten ohjelmistoprojekti aloitetaan.

Kirjoittaja

Erika Bergström

Copywriter

Kategoria


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Scroll to Top