Identio 3 vuotta – taloudellinen herääminen ja kasvun eri ilmiöt

Lähdimme liikkeelle kolmen hengen kaveriporukalla ja nyt olemme jo 21 hengen asiantuntijayritys.

Kolme vuotta sitten, 19.11.2018, Idention Sami Suo-Heikki ja Joonas Korgan ryhtyivät täysipäiväisiksi yrittäjiksi ja olivat irtisanoutuneet palkkatöistään. Mukana oli myös yksi työntekijä ja aluksi yritys pyöri kolmen hengen voimin. Nykyään Identiossa on mukana 21 ihmistä.

Sukelsimme perustajakaksikon pään sisään kuullaksemme, minkälaisia kokemuksia heillä on Idention kehityksestä kolmen vuoden ajalta.

Kehitys eri osa-alueilla muuttaa koko yritystä

Samin näkemyksen mukaan asiat ovat menneet pitkälti niin, kuin oli suunniteltu. On kuitenkin merkittävää huomata miten paljon yritys muuttuu tällaisen kasvun myötä. Muutosta tapahtuu yrityksen jokaisella osa-alueella.

– Jos mietin omaa työtäni koodarina, niin olisin varmasti jossain muussa yrityksessä ehtinyt kehittyä sen saralla vieläkin enemmän. Oma kasvuni on viime aikoina tapahtunut muissa asioissa, kuten yrityksen kehittämisessä, johtajuudessa ja ihmisyydessä.

Edellä mainitut taidot auttavat tietysti paljon myös konsultin roolissa. Työssä on ymmärrettävä asiakkaan bisnestä ja taloutta kokonaisvaltaisesti.

– Olen oppinut näkemään asioita eri näkökulmista. Aiemmin näki yhden näkökulman, kun teki tiettyä tech stackiä. Nyt osaan soveltaa oman tiimini tekemistä enemmän organisaatiota eteenpäin vieväksi. Huomio keskittyy kokonaiskuvaan eikä vain yksittäisiin asioihin.

Kasvua erityisesti talousasioissa

Sami muistelee, miten yrityksen alkuaikoina rahankäyttöä ei hahmottanut vielä niin hyvin. Rahaa oltiin valmiina kuluttamaan vähän liikaakin ja Joonaksen piti alkaa jarruttelemaan kassan hupenemista.

– Ymmärrän nyt, miksi Joonaksen piti puuttua rahankäyttöön. Sitä kautta olen oppinut, mitä yrityksen kasvattaminen vaatii. Samalla tietysti oppii, minkälaisia päivittäisiä operaatioita se vaatii.

Kun kasvatat yritystä ilman ulkopuolisia sijoittajia, se on vähän kuin yrittäisit polttaa rasvaa ja kasvattaa lihasta yhtä aikaa.

– Joonas Korgan, CEO

Tänä vuonna on siis tapahtunut tietynlainen ”taloudellinen herääminen”. Olemme tehneet kassavirtalaskelmia ja excel-taulukon yrityksen taloudesta ja numeroista. Suunta muuttui Samin toimesta kertaheitolla suunnitelmallisemmaksi.

– Havahduin tähän tilanteeseen, kun meillä oli hetki, jolloin useampi kehittäjä olisi ollut penkillä yhtä aikaa. Silloin lupasin Joonakselle, että voin hoitaa raha-asioita sillä aikaa kun hänen olisi paiskittava enemmän töitä myynnin parissa. Silloin perehdyin myös Procountoriin.

On myös huomattavasti helpompaa käydä keskustelua yritykseen liittyvistä asioista, kun taustalla on faktatietoa ja numeroita, eikä pelkkiä mielipiteitä. Lopputuloksena eräästä mielipiteisiin pohjautuneesta keskustelusta oli Google Sheet, jossa näkyy kaikki tiedot tuloista, menoista, laskutuksesta ja muista avainluvuista. Lukujen pohjalta voi tehdä myös karkeita ennusteita. Tärkeää tässä taulukossa on ennen kaikkea se, että se on avoin yrityksen kaikille työntekijöille. Se tuo paljon läpinäkyvyyttä.

Pienet askeleet ovat saaneet suunnan selkeästi ylöspäin. Yrityksessä on selkeä käsitys laskutusprosenteista, kannattavuudesta, tuntihintojen kehityksestä ja palkkakehityksestä. Rahankäyttöön ei kuitenkaan ole puututtu tai sitä ei ole rajoitettu ja työntekijöiden viihtyvyyteen halutaan panostaa.

Olemme myös uudistamassa palkkakeskusteluja lähiaikoina niin, että työntekijöitä tullaan osallistamaan prosessiin entistä enemmän. Jos yrityksen johtaja ei jossain vaiheessa enää näe yksittäisen työntekijän arkista työtä, niin onko se silloin hänen tehtävänsä päättää tämän ihmisen palkasta?

Identiossa tavoitteena on, että johtajat seuraavat enemmän yleistä palkkakehitystä ja palkkojen kokonaiskuvaa, eivätkä päättäisi yksittäisistä palkoista.

Kehityksen ja stabiliteetin vuosi

Identio on kehittymässä jatkuvasti vakaampaan suuntaan ja tietyt riskit eivät olisi realisoituessaan enää niin vakavia, kuin ne olisivat olleet aiemmin. Haasteet muuttavat tietysti muotoaan ja kasvuun liittyy aina uusia huomioitavia asioita. Yksi esimerkki tällaisesta on kommunikaatio.

Sami ja Joonas kehuvat mm. sisäisen viestinnän kehitystä:

– Meillä oli ensin pieni porukka, jonka kesken kävimme läpi eri osa-alueiden kuulumisia viikoittain. Pian sen jälkeen otimme muitakin mukaan kokoukseen, jotta päätöksenteko helpottuisi. Seuraavaksi aloimme jakaa muistiinpanot kokouksista kaikille, ja viimeisenä askeleena oli, että kaikki kiinnostuneet saivat tulla myös mukaan näihin kokouksiin. Tämä perjantain kokous on läpinäkyvän kulttuurimme iso kulmakivi.

Keväällä kävimme myös paljon keskustelua arvoista ja Idention olemassaolon tarkoituksesta. Keskustelujen edetessä tunnistimme haasteena olleen sen, että ihmiset eivät tienneet miten ja millä perusteella tiettyjä päätöksiä tehdään. Tämän johdosta loimme Identiolle oman päätöksentekoprosessin, joka auttaa eri vastuualueilla toimivia ihmisiä tekemään päätöksiä itsenäisemmin.

Mitä virheitä teimme ja mitä olemme oppineet niistä?

Viime vuoden lopulla meille oli aukeamassa hyviä asiakkuuksia ja ajattelimme silloin, että nyt katkaisemme alihankintaoravanpyörän ja nappaamme itsellemme isot asiakkaat. Olimme varautuneet pariin projektiin, mutta ne eivät kuitenkaan koskaan alkaneet.

Olimme siinä vaiheessa pitäneet kehittäjiä jo jonkin aikaa penkillä näitä projekteja varten. Kun projektit eivät alkaneetkaan, oli se tietysti virhe liiketoiminnan kannalta. Teimme paljon pienempää tulosta parin kuukauden ajan.

Opimme, että se näkyy numeroissa heti. Joitain asiakkuuksia voi odottaa ja joskus se kannattaa, mutta meillä taisi olla vähän huonoa tuuria matkassa.

Jos vastaan tulee projekti, johon sinulla on mahdollisuus tarjota kehittäjä, usein tilaisuuteen kannattaa tarttua. Kukapa olisi uskonut, että tärkeintä kassan kannalta on varmistaa laskutus?

Nämä ovat virheitä, joita tulee pakostakin tehtyä – varsinkin kun tekee asioita ensimmäistä kertaa. Loppujen lopuksi ei ole niin väliä, tulevatko työt alihankinnan kautta. Tärkeintä on, että konsultti viihtyy ja projektissa on sopivan kokoisia haasteita.

Hyvää työtä hyvien ihmisten kanssa

Yhteenvetona voimme todeta, että Identio on todella hyvässä tilanteessa. Yritykseen on selkeästi palkattu oikeat ihmiset ja toiminta kehittyy jatkuvasti.

Kaikessa tekemisessä on ollut jopa yllättävää huomata, miten paljon ihmiset välittävät Identiosta. Se paistaa yhteisessä tekemisessä ja arvostamme sitä todella paljon.

Kiitos työntekijöille ja kiitos asiakkaille. Ilman hyviä ihmisiä tämäkään ei onnistuisi. Siirtykäämme kohti neljättä vuotta taas hieman vanhempina ja kokeneempina.

Kirjoittaja

Erika Bergström

Copywriter

Kategoria


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Scroll to Top