Suomen Uusperheiden Liitto ry

Arjen teemoja pelillistävä mobiilisovellus uusperheen toimivuuden tukena

Lapsilla on oikeus kaikkiin vanhempiinsa. Uusperheet ovat monia perhemuotoja haavoittuvammassa asemassa. Suomen Uusperheiden Liitto (Supli) tarjoaa uusperheille vertaistukea ja tietoa, jonka kautta se pyrkii parantamaan näiden perheiden hyvinvointia. Suomen Uusperheiden Liiton missiona onkin maailman onnellisimmat uusperheet. Autoimme Suplia kehittämään mobiilisovelluksen, joka osallistaa valmennukseen vanhempien lisäksi myös perheen nuoret ja lapset. Sovelluksen myötä valmennustapaamisissa käsiteltyjä teemoja voidaan nyt tuoda tehokkaammin koko perheen ihmissuhteisiin ja arkeen. 

Työnkuvamme

Lähtötilanne ja haasteet

StepApp-valmennus® on viisi viikkoa kestävä valmennus, joka tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja uusperheille.  Sen myötä uusperheiden aikuiset saavat ammattilaisten ohjauksessa vertaistukea, ohjausta ja konkreettisia työkaluja perheen arkeen. Valmennuksessa on hyödynnetty siihen kehitettyä sovellusta, joka osallistaa myös perheen lapset ja nuoret valmennukseen. Tärkeänä ajatuksena sovelluksen taustalla on, että valmennus ei koostuisi viidestä irrallisesta tapaamisesta, joiden välissä ja jälkeen arki jatkuu lähes muuttumattomana.  Sovelluksen kautta perheille on haluttu antaa mahdollisuus harjoittaa uusperheiden arkeen liittyviä teemoja pelillistämisen keinoin. Myös tutkittu tieto ja mahdollisuus kerrata valmennuskerroilla opittua on sovelluksen myötä käden ulottuvissa. Lapset ja nuoret ovat keskeinen osa uusperheen dynamiikkaa ja sovellus toimii väylänä sille, että myös heidän äänensä saadaan kuuluviin. Tämä on ollut lähtökohtana myös koko StepApp-valmennuksen kehittämiselle.

StepApp-mobiilisovellus on kehitetty Suomen Uusperheiden Liiton Stepping-hankkeessa osaksi uusperheiden valmennusta. Vanha mobiilisovellus sisälsi kuitenkin osittain vanhentunutta teknologiaa ja sen jatkokehitys oli siksi vaikeaa. Se myös kaipasi uudistusta käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymän osalta. Sovelluksen käyttöaste oli alhainen erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa, jonka myötä nämä käyttäjäryhmät nostettiin projektissa etusijalle. Aiemman sovelluksen päivittäminen nykyaikaisemmaksi olisi pitänyt sisällään runsaasti teknisen velan vähentämistä.

“Totesimme yhteistuumin, että Identio oli meille sopivin kumppani. Heillä oli rento työote ja kun pääsimme saman pöydän ääreen, löysimme heti yhteisymmärryksen siitä, mistä oli kyse. Myös hinta-laatusuhde tuntui hyvältä”, Heidi Karvonen Suplilta taustoittaa yhteistyön alkamista.

Yhteistyö on soljunut eteenpäin ja välillämme on ollut vahva luottamus. Ratkaisut ovat löytyneet paljon kevyemmin kuin osasin edes odottaa ja tunsin, että olemme ammattimaisissa käsissä. Ilmapiiri on ollut rento ja kommunikaatio helppoa.

– Heidi Karvonen, asiantuntija, Suomen Uusperheiden Liitto ry

Mitä teimme

Konseptisuunnittelu, graafinen suunnittelu ja UX-suunnittelu

Koska sovellus haluttiin tehdä alusta asti uudelleen, antoi se mahdollisuuksia laajemmalle luovalle suunnittelulle. UX-suunnittelijoidemme kokemus konseptisuunnittelusta ja graafisesta suunnittelusta mahdollisti kattavan luovan prosessin koko sovelluksen konseptin parissa. Kehitystiimimme sai Suplilta melko vapaat kädet sovelluksen suunnitteluun. Uudella konseptilla haluttiin varmistaa, että sovellus on houkutteleva myös lapsille ja nuorille, ja että se kannustaa palaamaan sovelluksen pariin vielä valmennuksen jälkeenkin.

Sovelluksen kantavaksi ideaksi valittiin avaruusmatka. Ajattomalla teemalla varmistettiin, ettei sovelluksen ulkoasu vanhene tai ole altis muutoksille. Avaruusteema antoi myös vapaudet hyödyntää erilaisia visuaalisia ja pelillisiä elementtejä, kuten tehtävistä suoritettavien tähtien keräämistä. Sovelluksen avatarit ja ympäristöt ovat universaaleja ja soveltuvat kaikille perheille.

Havainnekuva mobiilisovelluksen avaruus-teemasta ja sen käytöstä.

Projektissa suurin osuus työajasta varattiin ohjelmointiin. Koska tavoitteena oli teknisesti nykyaikaisen sovelluksen lisäksi myös korkeatasoinen, visuaalisesti näyttävä kokonaisuus, päädyttiin kehityksessä hyödyntämään maksullisen lisenssin takana olevia kuvituksia ja grafiikoita. Sovelluksen avaruusteeman vuoksi kuvitusten etsiminen oli helppoa ja nopeaa. Pienillä muutoksilla ja muokkauksilla saimme aikaiseksi sovellukselle ominaisen visuaalisen ilmeen.

Havainnekuva mobiilisovelluksen avaruus-teemasta ja sen käytöstä.

Ohjelmistokehitys

Saimme vastuun uuden sovelluksen teknologiavalinnoista ja teknisestä toteutuksesta yhdessä Suplin kanssa. Teknologiavalinnoissa keskiöön nousivat erityisesti jatkokehitysmahdollisuudet sekä kustannustehokkuus.

Sovelluksen kaikki frontend-näkymät toteutettiin FlutterFlowlla, joka mahdollistaa sovellusten rakentamisen visuaalisen käyttöliittymän avulla. Se on rakennettu Flutter-kehyksen päälle, joka on suosittu avoimen lähdekoodin UI-työkalupaketti. Kun käyttöliittymä on suunniteltu valmiiksi, FlutterFlow muuntaa visuaalisen ulkoasun koodiksi, jota voidaan hyödyntää sovelluksen kehittämisessä.

Projektista vastannut full stack -ohjelmistokehittäjämme hyödynsi työkalusta ladattua lähdekoodia, jonka yhteydessä koodia siivottiin ja muokattiin projektin tarpeiden mukaan. FlutterFlown hyödyntäminen nopeutti sovelluksen kehitystä ja mahdollisti kustannustehokkaamman työskentelyn. Backendin kehityksessä pystyimme hyödyntämään paljon myös vanhan sovelluksen koodia, mikä nopeutti projektin etenemistä merkittävästi.

Suplin kanssa toteutettuun projektiin FlutterFlow oli loistava valinta, sillä rakennettavia näkymiä oli yli 60 kappaletta. Työkalua hyödyntämällä säästimme yli 20 % koko kehitysbudjetista, jonka ohjasimme asiakkaan toiveiden mukaisesti muiden sovelluksen toiminnallisuuksien kehittämiseen.

Saimme paljon vastuuta ja projektissa oli koko ajan hyvä luottamuksen ilmapiiri. Haastava kohderyhmä, lapset ja nuoret, teki suunnittelusta erityisen merkityksellistä ja mielenkiintoista.

– Veera Ahonen, UX-designer, Identio

Lopputulos ja tulevaisuus

Uusi StepApp-sovellus toteutettiin kokonaisvaltaisesti avaimet käteen -periaatteella niin, että kaikki sovelluksen kehitykseen liittyvät osa-alueet otettiin huomioon. Mobiilisovellus on julkaistu sovelluskauppoihin ja se otetaan käyttöön uusperheiden tulevissa valmennuksissa. Lisäksi sovelluksen käyttäjistä tehdään testiryhmiä, jotka saavat antaa palautetta sen toiminnasta. Suomen Uusperheiden Liitossa uskotaan, että uuden sovelluksen myötä sovelluksen käyttäjämäärä ja käyttöaika kasvaa. StepApp-sovelluksen sisältö on osoittautunut tarpeelliseksi ja oivalluttavaksi, jonka myötä se tuo lisäarvoa koko valmennukselle.

SteppApp-sovelluksen jatkokehitys on jokseenkin riippuvaista rahoituskuvioista, mutta Heidi Karvonen suhtautuu tulevaisuuteen toiveikkaasti: “Haluaisimme tietysti tehdä kehitystyöstä jatkuvaa ja elävää sekä edetä siinä käyttäjiltä tulevien palautteiden pohjalta.” 

Erilaisia sovellusnäkymiä Suomen Uusperheiden Liiton StepApp-sovelluksesta.

Yhteenveto

  • Sovelluksen konseptin uudistaminen ja graafinen suunnittelu
  • Figmalla toteutetut UI-designit ja komponenttikirjasto
  • Teknologiakartoitus ja teknologioiden valinta niin, että sovellus voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja sen jatkokehitys on helppoa
  • Full stack -kehitys ketterin menetelmin

Suomen Uusperheiden Liitto ry

Suomen Uusperheiden Liitto (Supli) on monitasoisesti vaikuttava järjestö, joka pyrkii parantamaan uusperheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta muiden perhemuotojen joukossa. Supli tarjoaa vertaistukea ja tutkittua tietoa sekä tekee vaikuttamistyötä yhteiskunnan rakenteiden tasolla vaikuttaen myös asenteisiin. Sen lisäksi, että järjestö tarjoaa erilaisia palveluja perheille, kouluttaa se myös ammattilaisia uusperhekysymyksissä ja uusperheiden kohtaamisessa.

Suplin toiminta on hyvin monipuolista ja hyvinvointialueiden peruspalveluissa toteutuvien StepApp-valmennusten lisäksi sen tarjontaan kuuluvat mm. monenlaiset uusperhetapahtumat, -lomat ja -vertaisviikonloput, matalan kynnyksen chat-keskustelut, verkko- ja livekurssit uusperheitä koskettavista teemoista, vertaispuhelin, neurokirjon uusparisuhteiden tuki ja ammattilaisille suunnattu uusperheneuvojakoulutus.

Suomen uusperheiden liitto on jopa kansainvälisesti tarkasteltuna uniikki organisaatio, eikä sen kaltaista löydy mistään muualta maailmasta.

Lisätietoja Suomen Uusperheiden Liitosta ja StepApp-toiminnasta:
www.supli.fi
ja www.stepapp.fi

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Ota yhteyttä suoraan myyntiimme.

Joonas Korgan

+358 40 568 4617

Mielessä yhteistyö?
Jätä yhteystietosi, niin katsotaan miten voisimme olla teille parhaiten avuksi.
Painamalla Lähetä hyväksyt tietosuojaselosteemme.


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Scroll to Top