UI ja UX – mitä eroa niillä on?

Usein näkee käytettävän lyhenteitä UI ja UX sekaisin tai toistensa rinnalla. Lyhenne UI tulee sanoista user interface eli suomennettuna käyttöliittymä. UX puolestaan tulee sanoista user experience, eli käyttäjäkokemus. Käyttöliittymä luo osan siitä kokemuksesta, jonka käyttäjä saa palvelun tai tuotteen käytöstä.

Käyttöliittymä on esimerkiksi verkkosivun tai -sovelluksen loppukäyttäjälle näkyvä osa. Dan Saffer luonnehtii käyttöliittymää osuvasti kirjassaan Designing for Interaction jäävuoren huipuksi. Se, mitä pinnalle näkyy, on vain pieni osa huolellisesti suunniteltua kokonaisuutta.

Käyttäjäkokemussuunnittelun osa-alueita Safferia mukaillen.

Verkkosivun tai -sovelluksen käyttöliittymä rakentuu muun muassa toiminnallisuudesta, valittujen elementtien asettelusta suhteessa toisiinsa ja näytön kokoon, väreistä, typografiasta ja kuvituksista. Käyttäjäkokemus puolestaan rakentuu käyttöliittymän lisäksi mm. palvelun/tuotteen saavutettavuudesta, hyödyllisyydestä sekä siitä, mistä ja miten käyttäjä päätyy tuotteen/palvelun pariin.

Käyttöliittymän suunnittelu on tärkeä osa käyttäjäkokemuksen suunnittelua, onhan se usein koko prosessin näkyvin osa. Visuaalisella suunnittelulla voidaan mm. tukea tärkeiden asioiden havaitsemista oikeassa järjestyksessä sekä auttaa käyttäjää tulkitsemaan käyttöliittymää tarkoitetulla tavalla. Ehkä juuri käyttöliittymäsuunnittelun merkittävyyden takia se saatetaan sekoittaa käyttäjäkokemussuunnittelun kanssa. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei käyttöliittymä suinkaan ole ainoa osa käyttäjäkokemusta. Hyvällä käyttöliittymällä ei pelasteta huonosti suunniteltua kokemusta, mutta huonolla käyttöliittymällä pilataan helposti muuten hyvin suunniteltu kokemus. Käyttöliittymästä voidaan tehdä visuaalisesti näyttävä ja erottuva, mutta käytettävyys, saavutettavuus, löydettävyys ja muut kokemukseen vaikuttavat asiat eivät saa jäädä sen jalkoihin.

Kun siis harkitset UX suunnittelun ostamista, muista, että palvelun hintalapulla sinun tulee saada muutakin, kuin käyttöliittymän visuaalisen ilmeen päivitys. Toisaalta UI suunnittelua hankkiessasi et voi olettaa sellaisten ongelmien korjaantuvan, jotka vaatisivat syventymistä kokemuksen muodostumiseen. Suunnittelijan työ on kuitenkin kyseenalaistaa asiakkaan esittämät tarpeet. Kokenut suunnittelija osaa tapaukseen perehdyttyään kertoa, mitä juuri sen kohdalla olisi kannattavinta tehdä.

Lähteet:

Saffer, D. 2005. Designing for interaction: creating smart applications and clever devices. Berkeley, CA: New Riders

Sinkkonen, I.; Nuutila, E. & Törmä, S. 2009. Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu. Helsinki: Tietosanoma


Lue myös sarjan ensimmäinen osa: UX-suunnittelu on paljon enemmän, kuin moderni ulkoasu

Kirjoittaja

Veera Ahonen

AD & UX designer

Kategoria


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Scroll to Top