Miten ostaa ohjelmistokehitystä?

Miten ostaa ohjelmistokehitystä

”En tiennyt, miten ohjelmistokehitystä ostetaan. Tiesin kuitenkin Idention LinkedInin kautta ja otin yhteyttä siellä.”

Tämä lainaus ei ole tyypillisimmän asiakkaamme suusta, mutta lähtökohdat erilaisten ohjelmistoprojektien toteuttamiseen voivat olla hyvin vaihtelevat.

Ohjelmistoprojekteja voidaan tehdä vuosien mittaisina laajoina toteutuksina jatkuvan kehityksen mentaliteetilla tai selkeämmin projekteina, joilla on alku ja loppu. Projektimuotoisissa toteutuksissa on kuitenkin hyvä huomata, että myös niihin liittyy lähes poikkeuksetta ylläpito- ja jatkokehitystarpeita. Tuleviin investointeihin on siis hyvä varautua riippumatta siitä, miten kehitystyötä on aiemmin tehty.

Me Identiolla toteutamme monimutkaisia räätälöityjä ratkaisuja, joita kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Emme esimerkiksi rakenna yksinkertaisia verkkosivustoja.

Onko teillä käynnistymässä uusi projekti, jonka toteuttamiseksi tarvitsette teknologiakonsultointia? Tai olemassa oleva projekti, johon tarvitsette lisäkäsiä?

Miten prosessi yleensä etenee meidän kanssamme? Perehdytään siihen yhdessä hieman tarkemmin.

1. Yhteydenotto

Olemme palvelleet myös sellaisia asiakkaita, jotka eivät ole aiemmin ostaneet ohjelmistokehitystä. Tämä on kuitenkin harvinaista ja useimmiten asiakas tietää, miten toimia. Asiakas voi olla yhteydessä esimerkiksi nettisivujemme lomakkeiden tai muiden yhteystietojen, kuten sähköpostin kautta. Joskus potentiaalinen asiakas on ottanut ensimmäisen kontaktin jo jossain muussa kanavassa, kuten LinkedInissä. Näin on käynyt useiden asiakkaidemme kohdalla. Haluamme mahdollistaa yhteydenoton matalalla kynnyksellä ja jatkamme keskustelua asiakkaan toivomalla tavalla.

Tottuneempi asiakas saattaa pyytää potentiaalisten asiantuntijoiden CV:t useammalta yritykseltä yhtä aikaa. Tällöin heidän tarpeensa on luultavasti selkeä ja valmiiksi speksattu ja tarvittava teknologiaosaaminen on usein jo tiedossa.

2. Tapaaminen ja asiakkaan tarpeiden hahmottaminen

Ensimmäisessä keskustelussa käymme läpi asiakkaan tarpeita ja projektin luonnetta. Usein muutamassa minuutissa selviää jo, millaisesta projektista on kyse ja kannattaako kumppanuutta harkita. Meille on tärkeää tuoda heti alkuvaiheessa esiin erilaiset mahdollisuudet ja haasteet.

Keskustelemme tässä vaiheessa ohjelmistokehityksen lisäksi myös muista ohjelmistoprojektiin liittyvistä tarpeista, kuten palvelumuotoilusta ja UI/UX-suunnittelusta.

On molempien osapuolien etu, että yhteistyö aloitetaan vain, jos kumppanuus tuntuu molemmille osapuolille oikealta.

Milloin Identio voisi olla oikea kumppani asiakkaalle

 • Asiakkaalla on selvä speksattu tarve johonkin tiettyyn rooliin kehitystiimissä ja voimme keskustella joko yhdestä tai useammasta ohjelmistokehittäjästä. Tällainen tilanne on usein helpoin molemmille osapuolille.
 • Spesifi tarve tiettyyn teknologiaan. Tiimistämme löytyy hyvin monipuolista teknologiaosaamista ja voimme vastata asiakkaan tarpeisiin, mikäli oikean osaamisprofiilin omaavia konsultteja on vapautumassa tai heti saatavilla projektiin.
 • Projektissa on tarkoitus lähteä rakentamaan jotain uutta, johon tarvitaan spesifiä roolia tai osaamista. Tällaisia ovat esimerkiksi arkkitehtuurisuunnittelu ja DevOps.
 • Alihankinta. Olemme tehneet lukuisia projekteja yhdessä kumppaneidemme kanssa. Tähän sisältyvät myös tilanteet, joissa asiakas tarvitsee lisäkäsiä julkisen sektorin tarjouskilpailuun.
 • Jokin edellä mainituista täyttyy ja asiakas etsii sitoutunutta ja luotettavaa kumppania. Identio on tekijöidensä omistama yritys, ja meille on tärkeää seistä aidosti osaamisemme takana.

Milloin Identio ei välttämättä ole oikea kumppani asiakkaalle

 • Tarve on epäselvä tai asiakkaalla ei ole budjettia. Autamme tietysti speksaamisessa, mutta ostajalta vaaditaan tässä vaiheessa myös jonkin verran osaamista. Budjetoinnissa on ymmärrettävä myös ohjelmistokehityksen elinkaarta; kehitystyö ei lopu, kun projekti päättyy.
 • Asiakkaalla ei ole kokemusta IT-projektien ostamisesta. Se näkyy usein esimerkiksi virheellisissä ennakkokäsityksissä mm. projektin haastavuuden tai budjetin suhteen.
  • Lähtökohtaisesti budjetissa on puhuttava useista kymmenistä tuhansista euroista.
  • Bugien korjaamisesta ei haluta maksaa. Bugeja voidaan ennaltaehkäistä, mutta ne ovat kuitenkin osa ohjelmistokehitystä ja niitä esiintyy jokaisessa projektissa.
 • Vapaana oleva osaaminen ei kohtaa asiakkaan tarpeiden kanssa. Joskus ohjelmistokehittäjä voi opetella uuden teknologian uutta projektia varten, mutta lähtökohtaisesti vapaana on oltava oikean osaamisprofiilin omaava henkilö.
 • Asiakas haluaa ostaa ison kehitystiimin. Idention kokoisessa yrityksessä on vaikeaa vapauttaa riittävän monta (4+) kehittäjää yhtä aikaa uuteen projektiin.
 • Asiakkaalta ei löydy henkilöä joka olisi mukana projektissa. On tärkeää, että kehitystyö tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.
 • Asiakas haluaa konsultin omiin tiloihinsa viitenä päivänä viikossa. Meille on tärkeää, että jokainen identiolainen kokee olevansa tärkeä osa yritystämme. Sitä tunnetta ei välttämättä synny, jos konsultin on työskenneltävä jatkuvasti muualla kuin omalla toimistolla.

Mitä jos emme ole oikea kumppani asiakkaalle?

Me uskomme yhteistyöhön ja hyvän tekemiseen. Pyrimme aina ohjaamaan ja auttamaan asiakasta oikeaan suuntaan. Joko opastamme heitä tarpeiden määrittelyssä, tai ohjaamme toiselle toimijalle, jos osaamme.

Olemme myös ohjanneet lukuisia projekteja suoraan kilpailijoillemme, mikäli emme ole itse pystyneet sillä hetkellä tarjoamaan asiakkaalle sitä mitä he aidosti tarvitsevat. Uskomme, että hyvä tulee aina takaisin.

3. Toinen tapaaminen teknisen asiantuntijan kanssa

Uuden tuotteen tai palvelun rakentaminen
Jos projektissa on tarkoituksena rakentaa jokin uusi tuote tai palvelu, käymme tässä vaiheessa läpi sitä, miten kehitystyössä kannattaa lähteä liikkeelle. Projekti voidaan käynnistää design-sprintillä, joka tiivistää projektin lyhyempään, viikon tai parin mittaiseen, ajanjaksoon. Sen tarkoituksena on selvittää ongelma ja testata sen ratkaisua. Tässä vaiheessa hyödynnetään usein prototyyppejä, eikä koodausta vielä tehdä.

Olemassa olevan tuotteen kehittäminen
Tuotteen tai palvelun jatkokehittämisessä asiakas etsii usein lisää käsipareja. Tällöin asiakas on jo useimmiten kokenut ostaja ja konsultin on helppo tulla osaksi kehitystiimiä.


Molemmissa tilanteissa on hyvä, että asiakas juttelee myös teknisen asiantuntijan kanssa. Tämän keskustelun myötä konsultin osaaminen ja persoona hahmottuvat paremmin asiakkaalle. Asiakas haluaa myös usein pohtia, sopiiko kyseinen ihminen heidän kulttuuriinsa.

Eri asiakkaat etsivät kumppanissa ja konsultissa erilaisia asioita, mutta usein keskiöön nousevat osaamisen lisäksi aito kiinnostus asiakkaan tuotetta tai palvelua kohtaan. Etenkin senior-tason konsultilta odotetaan myös yleensä kykyä tukea tiimin osaamisen kehittymistä.

Työntekijöidemme hyvinvointi on meille etusijalla. Pyrimme aina etsimään projektin, joka palvelee konsulttia parhaiten. Tämä on myös molempien osapuolten etu ja tekee yhteistyöstä sitoutuneempaa.

4. Päätös yhteistyöstä ja sen yksityiskohdista

Asiakas on tietysti viime kädessä se, joka tekee päätöksen yhteistyön aloittamisesta.

Mikäli kumppanuudesta sovitaan, on samalla keskusteltava tietysti myös hinnasta, aikataulusta ja allokaatiosta. Useimmissa projekteissa konsulttimme työskentelevät lähes täysipäiväisesti, mutta on tapauksia, jossa viikkotunteja voi tulla vähemmänkin.

Laskutushinta sovitaan aina tapauskohtaisesti ja useimmiten se perustuu tuntilaskutukseen.

5. Sopimukset kuntoon

Projektista ja sen luonteesta riippuen teemme yhteistyösopimuksen usein joko kuukaudeksi, kolmeksi kuukaudeksi tai puoleksi vuodeksi kerrallaan. Tällaiset lyhyet sopimusjaksot tuovat turvaa asiakkaalle, kun kehitystyöhön ei sitouduta liian pitkäksi aikaa kerrallaan.

Vaihtoehtoisesti sopimus voidaan tehdä myös toistaiseksi voimassa olevana, mutta tällöin irtisanomisaika on lyhyt, esimerkiksi kuukauden mittainen.


Lue lisää tekemästämme työstä tai jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella.

Kirjoittaja

Erika Bergström

Copywriter

Kategoria

Mielessä yhteistyö?
Jätä yhteystietosi, niin katsotaan miten voisimme olla teille parhaiten avuksi.
Painamalla Lähetä hyväksyt tietosuojaselosteemme.


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Scroll to Top