Idention 5 askelta kohti läpinäkyvämpää työkulttuuria

Kuvitus, jossa on läpinäkyvänä esitettyjä kuvakkeita

Sisäinen viestintä on haastava laji. Kun suuri osa kommunikoinnista on kirjoitettua, kasvavat myös riskit väärinymmärryksiin. Sisäinen viestintä ja läpinäkyvyys ovat jossain määrin toistensa parhaat kaverukset, mutta myös erilaisten prosessien ja toimintatapojen kautta läpinäkyvyyteen voidaan vaikuttaa.

Identio on kasvanut melko nopeasti kuluneen parin vuoden aikana. Läpinäkyvyys on ollut keskeinen teema, johon olemme aktiivisesti kiinnittäneet huomiota ja jota olemme pyrkineet kehittämään. Valmiiksi tuskin voi tällä saralla koskaan tulla ja kehitettävää löytyy aina. Kyky oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun sekä halu kehittyä vievät varmasti jo pitkälle.

Seuraavaksi esittelen viisi tapaa, joiden avulla olemme pyrkineet rakentamaan läpinäkyvämpää työpaikkaa.

1

Yrityksen taloustiedot kaikkien saatavilla

Meillä on koko historiamme ajalta taulukko, josta kuka tahansa identiolainen voi käydä tarkistamassa kuukausi- ja vuositasolla yrityksen taloudelliset tiedot. Taulukko kattaa mm. tulot ja menot eriteltyinä, tuloksen ja pankkitilin tilanteen. Lisäksi tulot ja menot muodostavat kaavion, josta niiden suhdetta on helppo seurata.

Talouslukujen läpinäkyvyys antaa mahdollisuuden seurata taloudellisen tilanteen kehitystä ja luvuista on apua myös päätöksenteon tukena yritystoiminnan eri osa-alueilla. Taloustilannetta on helppo seurata myös kuukausittain sisäisillä kanavilla jaettavasta tiivistelmästä, joka kattaa kyseisen kuukauden keskeiset numerot.

2

Avoin viestintä, tiedon jakaminen ja Slack-kanavat

Sisäisessä viestinnässämme on erityisesti kaksi kulmakiveä: avoin Slack-kommunikaatio sekä viikon välein toistuva Information Sharing -kokous, jossa jaetaan tietoa, uutisia ja ajankohtaisia asioita sekä menneitä ja tulevia tapahtumia.

Yleinen käytäntömme on, että Slackissa kaikki keskustelut käydään julkisilla kanavilla. Se luo avoimuutta ja antaa jokaiselle mahdollisuuden seurata keskusteluja oman kiinnostuksensa mukaan. Viikottainen Information Sharing sen sijaan kerää yhteen tärkeimmät uutiset yritystoiminnan eri osa-alueilta. Näitä ovat mm. ihmiset ja kulttuuri, myynti, rekrytointi ja markkinointi. Kokous on kaikille avoin ja lisäksi sen sisällöstä koostetaan muistiinpanot koko tiimin luettavaksi.

3

Laaja intra ja vapaa pääsy dokumentteihin

Epäselvä ja vaikeakäyttöinen intra tuntuu olevan yleinen vitsaus. Olemme yhdessä rakentaneet Notioniin toimivan sisäisen tietopankin, jonka sisältöjen tuotantoon suuri osa identiolaisista on osallistunut. Hämmästelen välillä itsekin, kuinka hyvin löydän sieltä tarvitsemani! Notionin sisältöjä päivitetään jatkuvasti, kun puutteita tai uusia tarpeita ilmenee.

Myös mahdolliset Driven puolelta löytyvät dokumentit ovat kaikkien nähtävillä avoimissa kansioissa. Tiedostoja pyritään kuitenkin keskittämään yhteen paikkaan.

4

Urakehityksen keskustelut työkavereiden kanssa ja avoin palkkataulukko

Miten edistää palkka-avoimuutta ja tehdä palkkauksista tasa-arvoisempia? Palkkakeskustelut tuntuvat usein haastavilta ja olemme halunneet madaltaa kynnystä keskustella palkoista. Avoimen palkkataulukkomme käyttö on tietysti vapaaehtoista, mutta suurin osa identiolaisista on kirjannut palkkansa ja palkkakehityksensä näkyviin myös työkavereille.

Lanseerasimme myös uuden kehittymiskeskustelumallin, jossa päätökset palkoista eivät ole vain yhden henkilön vastuulla, vaan keskustelut käydään puolivuosittain vaihtuvien työkavereiden kanssa. Näin opimme ymmärtämään toistemme työtä entistä paremmin ja läpinäkyvyys lisääntyy. Mallia on testattu vasta kerran, keväällä 2022, joten kehitämme sitä varmasti vielä moneen otteeseen. Saimme kuitenkin hyvää näkemystä siitä, miten tällainen malli toimii ja miten asioita kannattaa edistää.

5

Päätöksentekomalli

Tiimissämme heräsi vuoden 2021 aikana ihmetystä siitä, miten Identiossa tehdään päätöksiä. Kuka päättää ja mistä asioista? Millä perusteella ja miksi? Emme olleet määritelleet “sääntöjä” tai linjauksia sille, miten päätöksiä tehdään, eikä tiettyihin päätöksiin johtaneita ajatusprosesseja oltu avattu riittävän hyvin.

Kasvavassa yrityksessä tällaiset haasteet ovat normaaleja. Tartuimme toimeen ja teimme taustatyötä erilaisten yrityskulttuuriin liittyvien seikkojen saralla. Sen myötä syntyi Idention päätöksentekomalli, joka on nyt ollut käytössä jo jonkin aikaa. Malli sisältää ajatuksen siitä, että kuka tahansa voi tehdä päätöksiä kysyttyään neuvoa ihmisiltä, joihin päätös vaikuttaa sekä ihmisiltä, joilla on osaamista kyseistä päätöstä koskevalta osa-alueelta. Päätöksenteko ei ole prosessista huolimatta ole vielä täysin aukotonta ja siihen liittyy kysymyksiä myös sen suhteen, miltä osin sitä tulisi hyödyntää. Kuten mainittu, voimme kuitenkin yhdessä kehittyä ja kehittää asioita jatkuvasti.


Meille on tärkeää olla läpinäkyviä myös ulospäin. Siksi halusin avata sisäisiä toimenpiteitämme myös täällä blogin puolella. Jatkamme työskentelyä läpinäkyvämmän yrityskulttuurin eteen.

Kiinnostaisiko sinua olla mukana rakentamassa yritystämme ja kulttuuriamme? Identiolla jokaisella on siihen mahdollisuus. Lue, miksi Identio on 100% tekijöidensä omistama tai katso avoimet työpaikat.

Kirjoittaja

Erika Bergström

Copywriter

Kategoria

Ihmiset & Kulttuuri


+358 40 568 4617


+358 40 568 4617

Ura meillä

Identio Prochat

Ajankohtaista