Brändimarkkinoinnin trendit: Sisältömarkkinointi

Erika Bergström15.4.2020 · 2 min

Toimivan sisältömarkkinoinnin myötä asiakas kokee, että myymisen sijaan hän saakin hyvää asiakaspavelua.

Brändimarkkinoinnin trendit

Brändimarkkinoinnissa näkyy vuonna 2020 useita trendejä ja ilmiöitä. Brändi ei ole vain logo tai visuaalinen ilme. Se on ennen kaikkea tunnetta, tietoa ja uskottavuutta. Digitaalisuus ja sosiaalisen median kanavat mahdollistavat brändien vahvemman toiminnan verkossa ja eri somekanavissa.

Pinnalla ovat brändikokemuksen kokonaisvaltaisuus ja eri sidosryhmien kohtaaminen. Myös luovuudelle ja designille on aina olemassa kysyntää – varsinkin nuorempien sukupolvien keskuudessa.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi

Brändien on pystyttävä mukautumaan ihmisten mielipiteiden ja toiminnan mukana sekä kommunikoitava jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti yleisönsä kanssa. Brändikokemuksissa tärkeää on se, miten brändi toimii. Ei myöskään pidä unohtaa, että myös se mitä brändi jättää tekemättä, on merkityksellistä.

Hyvät bränditarinat vaativat dataa ja kohderyhmien tuntemista. Brändin on tunnettava oma yleisönsä ja ymmärrettävä heidän ajatteluaan. Dataa keräämällä ja analysoimalla voidaan ymmärtää asiakkaan tarpeita entistä paremmin ja palvelumuotoilun keinoin asiakaskokemuksesta voidaan muotoilla entistä mielekkäämpi. Monikanavaisen viestinnän avulla voimme tavoittaa asiakkaan ostopolun jokaisessa vaiheessa.

Sisältömarkkinointi on nykyaikainen ja moderni markkinointiviestinnän tapa, jonka teho syntyy jatkuvuudesta. Se keskittyy digitalisaatioon ja viestintään sekä sosiaalisen median mukanaan tuomaan murrokseen.

Vuonna 2020 ei riitä, että brändi tekee hyviä mainoksia. Mainostajien on luotava myös erilaisia sisältöjä ja oltava siellä, missä heidän yleisönsä ja asiakkaansa on. Brändin luoman sisällön on oltava niin kiinnostavaa, että yleisön jäsenet haluavat viettää aikaansa sen parissa. Myös luovassa prosessissa ja sisältöjen suunnittelussa voidaan käyttää apuvälineenä dataa.

Mitä enemmän tiedämme siitä, mitä asiakkaamme tarvitsee tai haluaa, sitä paremmin voimme tehdä oikeanlaista sisältöä ja kehittää parempia luovia ratkaisuja. Nykyään kuluttajalla on mahdollisuus torjua kaikki sisältö, joka ei ole hänen mielestään kiinnostavaa. Hyvä sisältömarkkinointi tarjoaa yleisölle relevanttia tietoa ja tuo lisäarvoa, joka saattaa johtaa konversioihin.

Brändin on mentävä verkkoon niin, että se löydetään. Se keskustelee, siitä tykätään ja sen sisältöjä jaetaan. Brändin tulisi siis käyttäytyä kuin yhteisön jäsen ja olla osa keskustelua.

Toimivan sisältömarkkinoinnin myötä asiakas kokee, että myymisen sijaan hän saakin hyvää asiakaspavelua. Sisältömarkkinointi myös sitouttaa yleisöä huomattavasti vahvemmin, kuin perinteinen mainonta.

Idention brändi on vielä matkansa alussa ja kehittyy jatkuvasti. Paljon riittää vielä tekemistä, vaikka brändin rakentamista ei voikaan hallita 100-prosenttisesti.

Brändin voima on kuitenkin yllättänyt jo muutamaan otteeseen ja katsomme tulevaisuuteen odottavin silmin.


Kirjoittanut

Erika Bergström

Copywriter