Brändimarkkinoinnin trendit: Brändiyhteisö

Erika Bergström20.4.2020 · 2 min

Menestyksellinen yhteisön ylläpitäminen ja johtaminen tuo brändeille lukuisia arvokkaita liidejä, jatkuvaa myyntivoittoa sekä suuren joukon uskollisia asiakkaita.

Brändimarkkinoinnin trendit

Brändimarkkinoinnissa näkyy vuonna 2020 useita trendejä ja ilmiöitä. Digitaalisuus ja sosiaalinen media mahdollistavat brändien aktiivisen kommunikoinnin sidosryhmiensä kanssa.

Brändiyhteisö

Brändiyhteisö

Brändit luovat ympärilleen yhteisöjä, eli sosiaalisia verkostoja, joiden jäsenet ovat brändin kuluttajia tai seuraajia. Brändiyhteisö ei rajoitu millekään maantieteelliselle alueelle, vaan se löytyy digitaalisista kanavista ja sen jäseniä yhdistävät samanlaiset arvot, tarpeet ja päämäärät. Digitaaliset ympäristöt mahdollistavat brändeille ja kuluttajille keskusteluyhteyden, joka antaa brändille mahdollisuuden olla kuluttajalle aidosti merkityksellinen. Menestyksellinen yhteisön ylläpitäminen ja johtaminen tuo brändeille lukuisia arvokkaita liidejä, jatkuvaa myyntivoittoa sekä joukon uskollisia asiakkaita.

Brändiyhteisöt voivat erota toisistaan aktiivisuuden ja jatkuvuuden perusteella. Luottamuksen on todettu olevan vaikuttava tekijä yhteisön aktiivisuuteen.

Sisältömarkkinoinnin avulla voidaan esimerkiksi tavoitella sitoutunutta yleisöä. Voisimmeko kuitenkin tavoitella sitoutunutta yhteisöä? Tällöin brändin seuraajilla olisi jonkinlainen keskusteluyhteys myös toisiinsa, eikä pelkästään brändiin.

Jotta brändi voisi tuottaa arvoa seuraajilleen, sen tulee ymmärtää arvonkehittymisen periaatteet. Yhteisöllisen arvon luominen vaatii luottamusta yhteisöön ja sen on perustuttava vapaaehtoiseen toimintaan ja suhteiden vastavuoroisuuteen. Yhteisöllisen arvon muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. brändin käyttäytyminen, yhteisöön sitouttaminen ja mielikuvien johtaminen. Brändin on jatkuvasti viestittävä ja tuotettava uutta sisältöä. Ilman aktiivisuutta se hiipuu pois.

Identio on kasvattanut omaa yhteisöään ja olemme saaneet useampia aivan mahtavia viestejä seuraajiltamme. Kommunikoimme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja pyrimme olemaan läsnä. Ihmisten lisäksi luomme jatkuvasti suhteita muihin yrityksiin.

Prochat-podcastin sarja Meet Turun IT-talot on sulautunut osaksi Idention brändiä ja se on omalta osaltaan ollut mukana luomassa turkulaista IT-yritysten yhteisöä. Haluamme nostaa jalustalle myös muita, emmekä missään nimessä näe sitä uhkana itsellemme.

Hyvät teot tuovat hyvää takaisin.


Kirjoittanut

Erika Bergström

Copywriter